Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: Svara på Jesu fråga ”Vem säger du att jag är?”

Under Angelus talade påven Franciskus om Simon Petrus trosbekännelse och inbjöd de troende att fråga sig själva "vem är Kristus för mig?", om han har en central plats i livet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Frågan som Guds Son ställde sina lärjungar för två tusen år sedan riktar sig idag "till var och en av oss": "Vem säger du att jag är?". Under sin Angelus på söndagen reflekterade han över evangeliet och betonade att kyrkan fortsätter framåt med Petrus tro, han som såg Jesus och bekände honom som den levande Gudens Son, och för detta anförtrodde Jesus honom ledningen av sin kyrka.

Nåd att bekänna Kristus

När Jesus frågar Petrus "Men du, vem säger du att jag är?" (Matt 16,15), svarar Petrus fullständigt lysande, sa påven, "Du är Kristus, den levande Guds Son" (v. 16):

”Detta svar, fullständigt och lysande, kommer inte till honom från hans impuls, hur generös han än var - Petrus var generös - men det är frukten av en särskild nåd från den himmelske Fadern. ”Min fader i himlen har uppenbarat detta för dig”(v. 17). Att bekänna Jesus är Faderns nåd. Att säga att Jesus är den levande Guds Son, Frälsaren, är en nåd som vi måste be om: "Fader, ge mig nåden att bekänna Jesus".”

Jesus väljer Petrus

”Samtidigt ser Herren Simons snabba svar på nådens inspiration” fortsatte påven, och därför tillägger han: ”du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” (v 18).

”Med denna bekräftelse förklarar Jesus innebörden för Simon av det nya namnet han gav honom, Petrus, klippan. Den tro som han har uttryckt är den stabila "klippa" som Guds Son vill bygga sin kyrka på, sin Gemenskap. Och kyrkan fortsätter framåt med Petrus tro, han som såg Jesus och bekände honom som den levande Gudens Son, och för detta anförtrodde Jesus honom ledningen av sin kyrka.”

Vem säger du att jag är?

Påven Franciskus sa att den fråga Jesus ställde till Petrus ställer han till var och en av oss: "Och du, vem säger du att jag är?".

”Var och en av oss måste ge ett svar som inte är teoretiskt, utan som involverar vår tro, det vill säga livet, eftersom tron är livet! "För mig är du ...", och så bekänna Jesus. Ett svar som också kräver att vi, liksom de första lärjungarna, lyssnar på Faderns röst och är i harmoni med det som kyrkan samlade kring Petrus, fortsätter att förkunna. Det är en fråga om att förstå vem Kristus är för oss: om Han är centrum i vårt liv, om Han är målet för allt vårt engagemang i kyrkan, vårt engagemang och i samhället. Vem är Jesus Kristus för mig? Vem är Jesus Kristus för dig, för dig, för dig ... Ett svar som vi borde ge varje dag.”

24 augusti 2020, 12:49