Sök

Jungfru Marias upptagning i himmelen Jungfru Marias upptagning i himmelen 

Påvens Angelus: Prisa Herrens storhet som Jungfru Maria

På högtiden för Jungfru Marias Upptagning i himmelen ledde påven Franciskus Angelusbönen på Petersplatsen. I sin reflektion talade han om Marias Lovsång, Magnificat, och vad det är att ”prisa Herrens storhet”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens Angelus fokuserade på Marias lovsång Magnificat, som är central i dagens evangelium. Nedan hela påvens katekes på dagen för Jungfru Marias Upptagning i himmelen.

Mänsklighetens stora steg

När människan satte foten på månen blev en fras berömd: "Detta är ett litet steg för en man, men ett stort steg för mänskligheten". Mänskligheten hade nått en historisk milstolpe. Men idag, på Marias upptagning i himmelen, firar vi en oändligt större framgång. Vår Fru placerade sina fötter i himmelen: hon upptogs inte bara i ande, utan även sin kropp, hela hon. Detta steg som den lilla jungfrun från Nazareth tog var mänsklighetens stora språng framåt.

Hon gick först

Det är oväsentligt att kunna åka till månen om vi inte kan leva som bröder och systrar på jorden. Men att en av oss lever i himmelen med sin kropp ger oss hopp: vi förstår att vi är värdefulla, avsedda att uppstå. Gud kommer inte att låta vår kropp försvinna i tunn luft. Hos Gud kommer inget att gå förlorat! I Maria uppnås målet, och framför våra ögon har vi anledningen till varför vi fortsätter framåt: inte för att erövra saker här nere, som försvinner, utan för att erövra hemlandet ovan, som är för evigt. Och Jungfru Maria är stjärnan som orienterar oss. Hon gick först. Hon, lär oss Andra Vatikankonciliet "lyser som ett tecken på säkert hopp och tröst för Guds folk på väg" (Lumen gentium, 68).

Förstora Herren, inte problemen

Vad ger vår Moder oss för råd? I evangeliet i dag är det första hon säger: "Min själ prisar Herrens storhet" (Luk 1:46). Vi hör ofta dessa ord, men vi kanske inte längre uppmärksammar deras betydelse. Att prisa Herrens storhet betyder bokstavligen "göra stort", att förstora. Maria "förstorar Herren": inte sina problem, som hon inte saknade i det ögonblicket, utan Herren. Hur ofta låter vi inte svårigheterna vinna och vi fylls av rädsla! Men inte Jungfru Maria, nej, för hon ser Gud som livets första storhet. Ur detta föds Marias Lovsång, Magnificat, ur detta föds glädjen: inte i frånvaron av problem, som förr eller senare alltid kommer - glädjen kommer från en närvarnade Gud, som hjälper oss. För att Gud är stor. Och framför allt ser Gud på de små. Han är svag för oss: Gud ser och älskar de små.

De små ger Gud stor plats

Maria känner igen sig i att vara liten och upphöjer de "stora sakerna" (v. 49) som Herren har gjort för henne. Som vad då? Först och främst livets oväntade gåva: Maria är jungfru och blir gravid; och även Elisabeth, som var gammal, väntar barn. Herren gör underverk med de små, med dem som inte tror sig vara stora, utan som ger Gud en stor plats i livet. Han förbarmar sig över dem som litar på honom och upphöjer de ödmjuka. Maria prisar Gud för detta.

Prisar vi Gud?

Vi kan fråga oss –kommer vi ihåg att prisa Gud? Tackar vi honom för de fantastiska sakerna han gör för oss? För varje dag som han ger oss, för att han älskar och förlåter oss, för hans ömhet? Tackar vi honom för att han gett oss sin Moder? För bröderna och systrarna som han ger oss på vägen, för att han har öppnat himlen för oss? Tackar vi Gud, prisar vi Gud för dessa saker? Om vi ​​glömmer det goda, krymper hjärtat. Men om vi, som Maria, minns de stora sakerna som Herren gör, om vi förstorar honom minst en gång om dagen, tar vi ett stort steg framåt.

Hjärtat växer

Säg en gång om dagen: "Jag prisar dig Herre", säg "Välsignad vara Herren", det är att prisa och lova Herren med små uttryck. Detta är att prisa Gud. Hjärtat kommer att växa med denna lilla bön, glädjen kommer att öka. Låt oss be Vår Fru, Himmelens port, om nåden att börja varje dag med att lyfta blicken mot himlen, mot Gud, och säga till honom: "Tack!", Som de små säger till de stora. "Tack".

15 augusti 2020, 22:38