Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: ”Djävulen vill locka oss bort från korset”

När Jesus berättar om de fruktansvärda saker som väntar honom i Jerusalem, motsätter sig Petrus, som strax innan hade bekänt sin tro på Jesus som ”Messias, den levande Guds Son”.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

När påven Franciskus tog emot pilgrimer på Petersplatsen på söndagen talade han till dem om vad det innebär att följa Jesus. Hans reflekterade över dagens läsning ur Matteus 16:e kapitel, som är relaterat till evangeliet förra söndagen.

Efter Petrus bekännelse av Jesus som Kristus, den levande Gudens son, börjar Jesus tala med dem om sitt lidande, och förutsäger mysteriet med hans död och uppståndelse, förnedring och ära, sa påven. Men lärjungarna förstår inte hans ord för deras tro är fortfarande omogen och för nära kopplad till världens mentalitet (jfr Rom. 12, 2). Det har en jordisk seger i åtanke, och därför förstår de inte korsets språk.

Petrus uppror

Påven beskrev vidare hur Perus gjorde uppror mot Jesu ord om nederlag och korsfästelse: ”Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig.”(Matt 16,22).

Han tror på Jesus – Petrus är sådan, fortsatte påven. Han tror på Jesus, han vill följa honom. Men han kan inte acceptera att vägen till hans härlighet går genom lidandet. För Petrus och de andra lärjungarna - men även för oss - står korset i vägen, det är en stötesten. Men för Jesus, å andra sidan, är det en stötesten att fly från korset, det vill säga att undvika Faderns vilja, att undvika det uppdrag som Fadern har anförtrott honom för vår frälsning. Det är därför som Jesus svarar Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors." (vers 23).

Djävulen frestar oss

Tio minuter innan hade Jesus lovordat Petrus och lovat honom att han skulle vara grunden för sin kyrka; tio minuter senare säger han "Satan" till honom. Hur ska vi förstås detta? Det händer med oss ​​alla! Ena stunden präglas vi av fromhet, nit, god vilja och närhet till vår nästa, ser vi på Jesus och fortsätter framåt; men när korset närmar sig flyr vi. Djävulen - Satan, som Jesus säger till Petrus - utsätter oss för frestelser. Det är typiskt för den onde, djävulen, att försöka leda oss bort från korset, från Jesu kors.

Förneka dig själv och bär ditt kors

Påven förklarade vidare att förklara Jesus ord till lärjungarna efter det: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” (vers 24):

På detta sätt ger Jesus lärjungarna två grundläggande attityder. Den första är "att förneka sig själv", och med det menas inte en ytlig förändring, utan en omvändelse, en omjustering av mentalitet och värderingar.

Den andra inställningen är "att ta sitt kors". Det handlar inte bara om att tålamod uthärda dagliga lidelser, utan med tro och ansvar bära dem svårighet och det lidande som kampen mot den onde innebär. Det kristna livet är alltid en kamp. Bibeln säger att den troendes liv är krigstjänst: att slåss mot den onda anden, att slåss mot den onde [jfr. Ef 6,10–20].

Deltagande i Kristus frälsningsarbete

Påven Franciskus underströk hur avgörande det är att kristna är beredda att bära sitt kors, inte bara i en kedja runt halsen, utan som Kristi efterföljare för världens frälsning:

När vi tar vårt kors, deltar vi tillsammans med Kristus i att rädda världen. Med det i åtanke bör korset på väggen hemma, eller det lilla vi bär runt halsen, vara ett tecken på vår önskan att kärleksfullt tjäna våra bröder och systrar med Kristus, särskilt de yngsta och mest utsatta. Korset är ett heligt tecken på Guds kärlek, det är ett tecken på Jesu offer, och det ska inte bara användas som en amulett eller som ett halsband.

Varje gång vi tittar på bilden av den korsfäste Kristus, låt oss se på honom som den sanne Herrens Tjänare, som utförde sitt uppdrag genom att offra sitt liv, genom sin blodsutgjutelse förlåta synder. Och låt oss inte dra oss undan, inte ge efter för den ondes frestelse. Om vi vill vara Jesu lärjungar måste vi följa honom och av kärlek till Gud och vår nästa uppoffra oss själva utan förbehåll-

Avslutningsvis bad påven Jungfru Maria, som förenad med sin son hela vägen till Golgata, hjälpa oss att vika för de prövningar och det lidanden som ett evangeliskt vittnesbörd innebär för alla.

31 augusti 2020, 13:09