Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påven under audiensen ”En falsk individualism sprider sig i samhället"

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin katekes om effekterna av pandemin i ljuset av den katolska socialläran.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus noterade hur pandemin har lyft fram "sociala virus" i ljuset och fokuserade idag på mänsklig värdighet i förhållande till en ”slit-och-släng” kultur som ser personer som konsumtionsvaror.

I sin sammanfattning till de engelsktalande pilgrimerna sa på påven:

"Kära bröder och systrar, i vår fortsatta katekes om effekterna av den aktuella pandemin mot bakgrund av kyrkans sociallära reflekterar vi nu över den mänskliga värdigheten.

Pandemin har gjort oss mer medvetna om spridningen ett falskt, individualistiskt sätt att tänka på i våra samhällen, som undervärderar mänsklig värdighet och relationer, och ser personer som konsumtionsvaror, vilket leder till en ”slit-och-släng” kultur (jfr Evangelii Gaudium, 53) ).

Däremot lär oss tron ​​att vi har skapats i Guds avbild och likhet, och att vi är skapade för kärlek och för ett liv i gemenskap med honom, med varandra och med hela skapelsen.

Jesus lär oss att vara lärjungar består i att följa hans exempel genom att uppoffra oss själva i tjänst för andra. Vår av Gud givna värdighet och de rättigheter som följer, är den ultimata grunden för allt socialt liv och har allvarliga sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. När vi besvarar pandemins utmaning kallas vi kristna till att bekämpa alla kränkningar av den mänskliga värdigheten som strider mot evangeliet och att arbeta för hela vår mänskliga familj och vårt gemensamma hem."

12 augusti 2020, 15:30