Sök

Unga på möte i Medjugorje Unga på möte i Medjugorje 

Påven till unga samlade i Medjugorje: Jesus ger livet dess fulla

Påven Franciskus har sänt ett budskap till det internationella bönemötet "Mladifest" för ungdomar, som äger rum i Medjugorje mellan den 1 - 6 augusti med ett tema ur Johannesevangeliet "Kom och se" (Joh 1,39). Påven uppmanar de unga att "springa" mot Jesus med hjälp av den Helige Ande - söka honom, anförtro sig till honom och vittna om honom.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Att möta Jesus Kristus levande, särskilt i eukaristin och försoningens sakrament, i Medjugorje, kommer att möjliggöra ett nytt sätt att leva på, skriver påven i sina tankar till de unga, om ett möte som ger sanna och säkra svar i motsats till den provisoriska och relativistiska kulturen.

Ungdomsmötets tema "Kom och se" (Joh 1:39). Det är de ord Jesus riktade till lärjungarna. Men de är även Jesus ord till er unga, skriver påven. "Jesus vänder även blicken mot dig och inbjuder dig att komma och vara med honom.”

Vittna om Jesus

Att vara med Herren, säger påven till ungdomarna, ger mening till livet, Han gör allting nytt:

”Genom att möta Jesus blir du en ny person och du får i uppdrag att dela med dig av denna erfarenhet till andra, men alltid med blicken fäst på honom, Herren”.

Påvens inbjudan är att hitta, eller snarare ta sig tid att vara med Jesus, möta honom, att anförtro sig till honom "som är en expert på det mänskliga hjärtat" att låta sig fyllas av "hans ande" och vara redo för livets fascinerande äventyr".

Maria, modell för vårt "ja"

Påven Franiskus ger Jungfru Maria som modell till de unga i Medjugorje – Maria som med sitt "ja" lät sig involveras och som tog risker, "utan annan garanti än vissheten om att vara bärare av ett löfte”. Hennes "Se jag är Herrens tjänarinna" (Lk 1:38) - sa påven - är "det vackraste exemplet vad som händer när människan i sin frihet överlämnar sig själv i Guds händer".

Kyrkan behöver ungdomar

Påven avslutade med att citera Christus Vivit – den post-synodal apostoliska uppmaningen: ”Spring, lockade av det älskade ansiktet, som vi tillber i den heliga eukaristin och känner igen i den lidande brodern. Må den Helige Ande driva er framåt i detta lopp. Kyrkan behöver er iver, era intuitioner och er tro (ibid., 299) ".

03 augusti 2020, 13:39