Sök

Rimini mötets tema i år är förundran Rimini mötets tema i år är förundran 

Påven till Rimini-mötet ”Medlidande är en ädel mänsklig känsla”

Påven Franciskus har skickat ett meddelande genom kardinal Pietro Parolin med anledning av öppnandet av det 41:a Rimini-mötet som främjar vänskap människor emellan.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin har vidarebefordrat påven Franciskus hälsningar till biskopen av Rimini. Francesco Lambasi, i anledning av öppnandet av Rimini-mötet.

Varje år sedan 1980 äger ett möte rum i augusti, i staden Rimini, för att främja vänskap människor emellan. Årets möte har temat: "Utan förundran är vi döva inför det sublima" från A.J. Heschels bok God in Search of Man. På grund av den pågående pandemin sker mötet online.

Alla i samma båt

Kardinal Parolin påminde om påvens ord den 27 mars, då han höll den extraordinära Urbi et Orbi på Petersplatsen, att vi alla sitter i samma båt som kastas omkring i en storm som tydliggör vår sårbarhet, då vi alla har drabbats av Covid-19-pandemin.

Temat för årets möte "erbjuder därför ett värdefullt och originellt bidrag i ett ögonblick i historien" då vi har förlorat vår förmåga att se med ett barns förundran på verkligheten.

Förundran över medlidandet

Kardinal Parolin påpekade att de senaste månaderna "har vi upplevt förundran över det visade medlidandet med de prövade, med existensens bräcklighet och osäkerhet".

Medlidande, denna ädla mänskliga känsla, förklarar han, har tagit många former; som i läkarnas och sjuksköterskornas sätt att bemöta coronaviruspandemin; lärarnas sätt att anpassa sig till distansundervisning för att avsluta skolåret, och i familjernas sätt att med kraft bemöta svårigheterna.

"Förundran är sättet att fånga alla tecken på det sublima, det vill säga det mysterium som utgör roten och grunden för alla saker."

Om inte den här dimensionen odlas, varnade kardinal, blir man blind för existensen, stängd inom sig själv, lockad av det flyktiga och man slutar ifrågasätta verkligheten.

Avslutningsvis sa kardinal Parolin att påven sänder sin apostoliska välsignelse till deltagarna i mötet och ber dem komma ihåg honom i deras böner. 

18 augusti 2020, 16:33