Sök

10-årsdagen av massakern i San Fernando 10-årsdagen av massakern i San Fernando 

Påven: Gud kommer ställa oss till svars för migranterna

Rättvisa och sanning är vad påven Franciskus åberopade efter sin Angelusbön på söndagen, med anledning av tioårsdagen av massakern av migranter i San Fernando, i Mexiko. Påven minns även offren för förföljelse på grund av sin tron och ber för situationen i norra Moçambique, där en internationell terrorism orsakar tusentals fördrivna människor.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

På den 21:e söndagen i ordinarie tid, riktade påven Franciskus som varje söndag sin blick till världen, och uppmärksammade svåra situationer.

I synnerhet talade påven om Mexiko på tioårsdagen av en massaker vars omständigheter fortfarande till stor del är ouppklarade. Den 24 augusti 2010 hittades 72 migranter i San Fernando, Tamaulipas, i centrala Mexiko, avrättade, tack var en ecuadoriansk pojke som lyckades fly. Bland de identifierade fanns migranter från Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasilien och en person från Indien. Avrättningen hade skett med et brutalt våld, som ledde till att man förknippade det med narkotikahandel.

Solidaritet med familjerna

"De sökte efter ett bättre liv", sa påven och uttryckte all sin solidaritet till familjer:

”De var människor från olika länder som sökte efter ett bättre liv. Jag uttrycker min solidaritet till offrens familjer som ännu idag åberopar rättvisa och sanning om vad som hände. Herren kommer att ställa oss till svars för alla migranter som har fallit under sin resa mot hoppet. De har fallit offer för slit-och-släng kulturen.”

Bön för de som förföljs för sin tro

Andra lidanden, annat inte mindre allvarligt våld, var i fokus under påvens andra appell på söndagen, på "Världsdagen till minne av offren för våldshandlingar baserade på religion och tro". Påven bad för dem och betonade flera gånger att idag lider många förföljelser för sin tros skull:

”Låt oss be för våra bröder och systrar och låt oss också stödja dem - och det är många – som ännu idag förföljs på grund av deras religiösa tro med bön och solidaritet. De är många.”

Påvens närhet till Capo Delgado

Slutligen återvände påven Franciskus till att uttrycka sin närhet till Moçambique, där den humanitära situationen i den norra provinsen Capo Delgado förvärras. I onsdags ringde påven till biskopen i Pemba i Moçambique, för att höra sig för över situationen:

”Jag vill upprepa min närhet till folket i Cabo Delgado, i norra Moçambique, som lider av internationell terrorism. Jag minns mitt besök i det kära landet för ungefär ett år sedan.”

Området, rikt på naturresurser, var redan då, liksom idag, i synnerhet sedan mars förra året, skådeplats för attacker som begås av beväpnade grupper vars verksamhet blir allt mer sofistikerad, och än en källa till oro även för grannländerna. Våldet i Cabo Delgado har skapat ett klimat av terror bland folket och orsakat offer och tusentals fördrivna människor, som redan är fattiga och marginaliserade.

25 augusti 2020, 10:49