Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

COVID-19: Påven inleder katekes om sociallärans svar på pandemins sår

Påven Franciskus inledde idag en serie katekeser om kyrkans svar på coronaviruspandemins sociala utmaningar.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På onsdagen återupptog påven Franciskus sin allmänna onsdagsaudiens som fortsätter att sändas i direktsändning istället för att samla tusentals pilgrimer och troende i Vatikanen. Påven har valt att göra ett uppehåll i den pågående serien katekeser om bönen och istället hålla en serie katekeser som ger ett svar på hur man bör förhålla sig, svara och agera i tider av pandemin och de problem och utmaningar som den innebär för mänskligheten och samhället.

Med hjälp av socialläran

Påven Franciskus kallar det för sociala sjukdomar, de som uppstår i följd av virussjukdomen, eller som blir tydliga och har lyfts fram under pandemin.

Med hjälp av evangeliet, de teologala dygderna och kyrkans sociallära vill påven reflektera över ”hur den katolska traditionen kan hjälpa den mänskliga familjen att läka denna värld som lider av allvarliga sjukdomar”.

”Det är min önskan att reflektera och arbeta tillsammans, som efterföljare till Jesus som läker, för att bygga en bättre värld, full av hopp för de kommande generationerna.”, sa påven under audiensen.

Guds helande gåvor till världen

I dagens första katekes presenterade påven Franciskus målet med den nya serien:  

Kära bröder och systrar: I vårt svar på de allvarliga utmaningarna som orsakas av den nuvarande pandemin, vägleds vi kristna av den visdom och styrka som föds ur dygderna tro, hopp och kärlek. Dessa dygder är Guds gåvor och därför helar de oss och gör det möjligt för oss i vår tur föra Kristi helande närvaro till vår värld.

De kan inspirera oss att hitta en ny och kreativ anda som hjälper oss att möta dagens djupt rotade fysiska, sociala och andliga sjukdomar och förändra orättvisa och destruktiva beteenden som hotar framtiden för vår mänskliga familj.

Idag försöker kyrkan fortsätta Herrens helande tjänst, inte bara för enskilda personer utan också för samhället som helhet. Kyrkan gör det genom att föreslå ett antal principer som har sin källa i evangeliet, som: människans värdighet, det allmänna goda, förmånliga alternativ för fattiga, solidaritet, subsidiaritet och vården av vårt gemensamma hem.

Under de kommande veckorna kommer jag att reflektera över dessa och andra teman i kyrkans sociallära, övertygad om att de kan besvara dagens akuta sociala problem och bidra till att skapa en hoppfull framtid för kommande generationer.

05 augusti 2020, 14:22