Sök

Påven Franciskus vid presskonferens under apostolisk resa Påven Franciskus vid presskonferens under apostolisk resa 

Påven till katolsk media: Var tecken på enhet bland olikheter

Påven Franciskus har sänt ett budskap till den årliga konferensen för nordamerikansk katolsk media där han betonar behovet av män och kvinnor ”som skyddar kommunikationen från allt som skulle kunna förvränga eller ’böja' den för andra syften”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett budskap till Catholic Press Association, föreningen för katolsk press i USA och Kanada, med tanke på dess konferens som hålls 30 juni till 2 juli och som hålls via webben på grund av coronaviruspandemin.

Påven inledde sitt budskap med att uttrycka sin närhet ”till dem som har drabbats av viruset och dem som, även med risk för sina liv, har arbetat och fortsätter att arbeta med att hjälpa våra bröder oc systrar i nöd”.

Passande tema

Temat för detta virtuella möte är “Together While Apart”, ungefär tillsammans men var för sig, och påven noterade att det väl uttrycker meningen med den gemenskap som paradoxalt nog uppkommit under den sociala distanseringen som vi tvingas hålla under pandemin. Han underströk även att pandemin har visat hur grundläggande medias kommunikation är för att föra samman folk, minska avstånden, ge nödvändig information och öppna sinnen och hjärtan för sanningen.

"E pluribus unum, idealet för enhet i olikhet som reflekteras i USA:s motto,” noterade påven ”måste även inspirera tjänsten ni erbjuder för det gemensamma bästa. Hur angeläget är inte detta idag, i en tid som är märkt av konflikt och polarisering, som inte heller den katolska gemenskapen är immun mot.”

Påven betonade att media behövs som brobyggare, i skyddet av livet och för att bryta ner såväl synliga som osynliga murar, som förhindrar en ärlig dialog. Media kan hjälpa folk och särskilt de unga att se skillnad på gott och ont, förklarade han, och att utveckla omdömet att se fakta och förstå vikten av rättvisa, social harmoni och respekt för vårt gemensamma hem.

Kommunikation i Guds sannings tjänst

Påven betonade även att det behövs män och kvinnor ”som skyddar kommunikationen från allt som skulle kunna förvränga den eller ’böja’ den för andra syften”.

Som kristna, sa han, är var och en av oss, var vi än befinner oss kallade att bidra genom vår bekännelse av kärlekens sanning för att kyrkan ska växa fullt ut i Kristus.

En sann kommunikatör, fortsatte påven Franciskus, är den som ägnar sig åt andras välfärd på alla nivåer, från varje persons, till hela den mänskliga familjens liv. Därför, förklarade han, måste kommunikatören vara personligt involverad. All kommunikation, sa påven, ”har sin yttersta källa i livet i treenig Gud, som delar med sig av sitt himmelska livs rikedom och kallar oss att i gengäld kommunicera denna skatt till andra genom vår enhet i Hans sannings tjänst”. Påven påminde om att vi genom den Helige Anden söker det bästa för alla, för att besegra rasism, orättvisa och likgiltighet.

Påven bad avslutningsvis konferensens deltagare att i en värld där alla är redo att tala med adjektiv och adverb, i stället tala med substantiv, för att främja sanning och mänsklig värdighet.

Prefekt för Heliga Stolens kommunikationsavdelning Paolo Ruffini är en av talarna vid konferensen.

Catholic Press Association (CPA) grundades för över 100 år sedan i USA med målet att tjäna och ena sina medlemmar. Upp mot 225 utgivare är medlemmar i denna förening och dessutom har den 600 individuella medlemmar.

 

01 juli 2020, 12:41