Sök

Påven sträcker ut sin hand Påven sträcker ut sin hand 

Påven: Se till andras behov. Vi är inte ensamma i världen

Påven Franciskus sände ett videobudskap till Comodoro di Rivadavia stift i Argentina i samband en kurs med omkring 600 deltagare på temat “Omvändelse till social diakoni”. Han bad deltagarna att, precis som Jesus ber oss om, vara andras tjänare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Att stå i andras tjänst, se till deras behov och förstå att vi inte är ensamma i världen – detta var kärnan i påven Franciskus videobudskap som han sände 24 juli till den fjärde kursen i andlig utveckling som organiserades av Comodoro di Rivadavia stift i Patagonien i Argentina på dess You Tube-kanal.

Social diakoni

Kursens tema ”Omvändelse till social diakoni” inspireras av Internationella teologiska kommissionens dokument ”Synodalitet i kyrkans liv och mission” (här på italienska). Denna texts fjärde kapitel ägnas just ”Omvändelse för en förnyad synodalitet”.

“Jesus ber oss att vara andras tjänare precis som den barmhärtige samariern”

Påven sa i sitt videobuskap att temat på denna kurs betyder att förverkliga sin tjänst för andra och att förstå att man inte är den enda här i världen, utan måste se till behövande personers materiella, och även andliga, behov.

Var andras tjänare

Han varnade för att vi av egoistiska skäl är vana vid att inte se dem som lider och titta åt ett annat håll och påminde om att “Jesus ber oss att vara andras tjänare precis som den barmhärtige samariern, som vi inte känner till namnet på – en anonym man som tog hand om den som låg vid vägkanten”.

"Låt ert hjärta slå”

Påven betonade att kvinnor, män, gamla och barn som oss, står längs vägen och ber oss med en blick om att vi ska ta dem i handen.

Han uppmuntrade till att vara diakoner, andras tjänare, och förklarade att Jesus har bett oss om detta: ‘"den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små ... skall inte gå miste om sin lön" (Matt 10:42).

”Var modiga! – avslutade påven – Jag ber er vara att låta ert hjärta slå, inget mer, och att se er omkring. Resten kommer av sig själv”.

Vid kursen i andlig utveckling deltog virtuellt omkring 600 pastorala arbetare från hela stiftet. Den lokala biskopen msgr Joaquin Gimeno Lahoz påminde om att påven Bergoglio, sedan han var ärkebiskop av Buenos Aires, har visat intresse för Patagonien och visat sin närhet till och hjälpt områdets seminarium.

27 juli 2020, 13:10