Sök

Hjälp till fattiga under coronaviruspandemin i Brasilien Hjälp till fattiga under coronaviruspandemin i Brasilien 

Påven: Dela tillgångar skapar broderskap

Påven Franciskus sände ett budskap till rörelsen för lantarbetare utan egna ägor i Brasilien i samband med landets firande av lantarbetarnas dag 25 juli. Han tackade dem för att ha delat ut tonvis av mat till fattiga familjer trots hinder på grund av pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kampen har förändrats men andan är alltid densamma. Sedan över 35 år har Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, rörelsen för en jordbruksreform för lantarbetare utan egna ägor, skapat ett hundratal kooperativ och lika många jordbruksindustrier i Brasilien. Improduktiv mark har gjorts produktiv för minst 370 bönder. Även nu under pandemin hjälper rörelsen arbetarna i kampen mot covid-19.

Broderlig gemenskap

I samband med lantarbetarnas dag, som firades i Brasilien 25 juli, sände påven Franciskus ett budskap till MST genom kardinal Michael Czerny, undersekreterare för sektionen för migrant- och flyktingfrågor vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.  

Det som familjerna som tillhör rörelsen gör “för att hjälpa behövande familjer i förorterna – läser vi i budskapet – är ett tecken på Guds rike som skapar solidaritet och broderlig gemenskap”. Jesus förmerade brödet för de hungriga och det blev till och med bröd över, påminner påven.

Dela på marken och vårda vårt gemensamma hem

“Att dela med sig skapar liv, broderliga band och omvandlar samhället. Vi hoppas att er gest förmeras och uppmuntrar andra personer och grupper att göra detsamma, för att Gud älskar dem som skänker med glädje.”

Budskapet avslutas med välsignelsen av dessa familjer och produkterna man delar upp mellan sig. ”Må den Helige Anden skydda er från covid-19-viruset och ge er mod och hopp i denna tid av social isolering! Och att vår gode Gud på denna lantarbetarnas dag skyddar och välsignar alla de familjer som brukar jorden och kämpar för att man delar på marken och vårdar vårt gemensamma hem.”

29 juli 2020, 11:11