Sök

Påven Franciskus eukaristiska tillbedjan på Petersplatsen 27 mars 2020 som följdes av välsignelsen Urbi et Orbi Påven Franciskus eukaristiska tillbedjan på Petersplatsen 27 mars 2020 som följdes av välsignelsen Urbi et Orbi  

Pandemin. Påven: Låt oss smittas av kärleken

Vårt livs grund är i Kristus - därifrån kommer styrkan att ta itu med svåra problem som väntar oss efter krisen och där är förebilden för närhet, kärlek och tjänande. Detta är kärnan i påven Franciskus förord till boken Comunione e speranza, kommunion och hopp, av kardinal Walter Kasper och den tyske prästen George Augustin som gavs ut av LEV på italienska för några dagar sedan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En volym rik på teologiska reflektioner som kan inge nytt hopp och förnyad solidaritet som bygger på övertygelsen att Herren följer oss även i svåra tider som pandemin och försäkrar oss sin seger över döden. Påven Franciskus har skrivit förordet till boken om kommunion och hopp, original på tyska Christsein in der Corona-Krise, italiensk titel Comunione e speranza, som har givits ut av Vatikanens förlag LEV – påvliga kommunikationsavdelningen. Den har sammanställts av kardinal Walter Kasper, ordförande emeritus för påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, tillsammans med fader George Augustin, tysk präst som har grundat och leder det teologiska Walter Kasper-insitutet och är rådgivare vid rådet för främjandet av kristen enhet och prästkongregationen.

Pandemi som en prövningens och urvalets tid

”Coronaviruskrisen har överraskat oss som en plötslig storm och har i ett slag i hela världen förändrat vårt familjeliv, arbetsliv och sociala liv”. Så inleder påven Franciskus sitt förord.

Han skriver om sorgen över nära och käras död och ekonomiska svårigheter och över att vi inte kunde fira vår huvudsakliga högtid påsken tillsammans och med eukaristins sakrament.

”Denna dramatiska situation har tydliggjort all sårbarhet, inkonsekvens och behov av inlösen hos oss människor och har satt alla våra övertygelser, som vi har byggt vårt vardagsliv, planer och projekt på, på spel. Pandemin ställer oss grundläggande frågor om glädjen i vårt liv och om skatten i vår kristna tro.”

Påven skriver att denna kris är en väckarklocka för att börja reflektera över var man ska sätta djupa rötter, som håller oss uppe i stormen.

”Den påminner oss om att vi har glömt bort och försummat vissa viktiga saker i livet och den får oss att reflektera över vad som verkligen är viktigt och nödvändigt”.  ”Det är en prövningens och urvalets tid för att vi på ett nytt sätt ska kunna orientera vårt liv mot Gud, vårt stöd och mål”.

Livets seger över döden

Påven betonar om att denna tid inbjuder oss att leva i våra medmänniskors tjänst och höra de fattigas och vår allvarligt sjuka planets rop.

“Mitt i coronaviruskrisen firande vi påsken och lyssnade på påskens budskap om livets seger över döden” påminner påven och understryker att detta budskap berättar för oss att vi som kristna inte får låta oss bli förlamade av pandemin. ”Påsken ger oss hopp, tilltro och mod och stärker oss i solidariteten”.

Vi måste alltså övervinna rivaliteter och se oss som en enda familj, skriver påven.

”Faran med smittan av ett virus måste lära oss att det finns en annan slags smitta; kärleken, som smittar av sig från hjärta till hjärta”.

Påven uttrycker tacksamhet för sjukvårdspersonalens och prästernas spontana och hjältemodiga engagemang under krisen och han betonar att denna styrka kommer från tron.

“Faran med smittan av ett virus måste lära oss att det finns en annan slags smitta; kärleken, som smittar av sig från hjärta till hjärta”

Han skriver sedan om hur pandemin tvingade många kristna till en ”smärtsam fasta från eukaristin”, men att många också har upplevt att Herren är närvarande överallt där man samlas i Hans namn och har uppskattat strömmade sändningar från mässor. ”Men virtuell sändning kan inte ersätta Herrens verkliga närvaro under det eukaristiska firandet. Därför är jag glad att det nu är möjligt att återgå till det normala liturgiska livet. Närvaron av den uppståndne Herren i sitt ord och i det eukaristiska firandet ger oss strykan som vi behöver för att bemöta de svåra problem som väntar oss efter krisen.”

Nytt hopp och förnyad solidaritet

Påven avslutar sitt förord med att önska att denna volym med teologiska reflektioner ska väcka ett nytt hopp och en förnyad solidaritet hos många personer.  

“Som med lärjungarna på vägen till Emmaus, följer Herren oss längs vandringen även i framtiden med sitt ord och genom att bryta det eukaristiska brödet och säga: Var inte rädda! Jag har segrat över döden."

 

29 juli 2020, 09:38