Sök

Påven Franciskus vid angelus 12 juli 2020 Påven Franciskus vid angelus 12 juli 2020 

Angelus. Påven Franciskus: Guds ord är de enda som gör oss fria

Vid söndagens angelus på Petersplatsen underströk påven Franciskus i sin katekes, att för att bära god frukt måste vi ta emot Herrens ord och bli en bördig mark utan tistlar och stenar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Genom utgå från liknelsen om sådden (Matt 13:1–23) påminde påven Franciskus vid angelus, denna femtonde söndag under året 12 juli, om att var och en av oss är en mark där ordets frö faller, ingen undantagen.

Liknelsen om såningsmannen, sa påven, är på ett sätt alla liknelsers moder, för att den handlar om att lyssna på ordet.

Guds ord, är genom att symboliseras av frön, inte ett abstrakt ord utan är Kristus själv, Faderns ord som är inkarnerat i Marias livmoder. Så att ta emot Guds ord, betyder att ta emot personen Kristus, Kristus själv.

Distrahering

Påven Franciskus underströk att det finns olika sätt att ta emot Guds ord på, men varnade för vår tids stora fara att distraheras av allt det världsliga som vi omges av.

Plågade av en massa prat, många ideologier och eviga möjligheter att distrahera sig innanför och utanför hemmet, kan vi mista njutningen av tystnaden, meditationen och dialogen med Herren så till den grad att riskera mista tron och att inte ta emot Guds ord. Vi ser allt, distraheras av allt och av det världsliga.

Frön bland stenar

Påven förklarade sedan hur en ytlig tro är som frön som inte kan ta djupa rötter på steniga ställen.  

“  man tillgodogör sig inte Guds ord. Så inför minsta svårighet tänker vi på lidande och orosmoment i livet och den ännu svaga tron försvinner, liksom det fröet som faller på stenarna torkar.

Ta emot ordet bland tistlarna

Påven förklarade att vi också kan ta emot Guds ord, som där det växer tistlar:

Taggarna är rikedomens, framgångens och de värdsliga bekymrens bedrägeri... Där växer ordet lite grand men det kvävs och är inte starkt, utan dör och bär inte frukt.

Den bördiga jorden

Påven underströk slutligen att vi kan ta emot ordet som en bördig jord:

Här, och bara här, slår fröet rot och bär frukt. Fröna som faller på en bördig jord representerar dem som lyssnar på ordet, tar det till sig och vårdar det i hjärtat och omsätter det i praktiken i vardagslivet.

Vilken slags jord är jag?

Efter att ha påmint om dessa olika sterila jordar och den bördiga ställde påven Franciskus två frågor. Vilken slags jord är jag? Liknar jag vägen, den steniga jorden eller snåret?  

Om vi vill, kan vi med Guds nåd bli en god jord som brukas och odlas med omsorg, för att låta ordets frö mogna. Den finns redan i vårt hjärta, men det beror på oss om det ska bära frukt och det beror på hur vi tar emot detta frö. Man är ofta distraherad av för många intressen och för många göromål och det är svårt bland många röster och ord att skilja ut dem [orden] som kommer från Herren och som är de enda som gör oss fria.

Vänja sig vid Guds ord

Innan angelusbönen tillsammans med de samlade pilgrimerna på Petersplatsen gav påven gav återigen rådet, som han under sitt pontifikat vid upprepade tillfällen har gett, att alltid ha med evangeliet i fickan, för att varje dag läsa litegrand och vänja oss vid Guds ord och förstå och ta emot det.

“ta emot Guds ord, betyder att ta emot personen Kristus, Kristus själv”

13 juli 2020, 11:23