Sök

Regina Coeli på Petersplatsen Regina Coeli på Petersplatsen  

Påvens Regina Coeli: ”Dags att lämna den övre salens skyddande väggar”

På Pingstdagen var det första gången på två månader som påven Franciskus bad Regina Coeli vid sitt fönster i det Apostoliska palatset tillsammans med en skara troende som hade samlats på den återöppnade Petersplatsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Många troende hade samlats på Petersplatsen för att återigen be med påven Franciskus vid tolvslaget på söndagen.

Och påven vände sig till dem med orden: "Idag är Petersplatsen öppen igen och det är med glädje vi kan fylla den igen.” Säkerhetsvakter såg till att deltagarna respekterade avstånden mellan personerna. Det var den 8 mars som påven valde att direktsända sin reflektion och Angelusbön från biblioteket, med hänsyn till för restriktionerna knutna till coronaviruspandemin.

Frid vare med er

I sin reflektion denna morgon, utgick påven från dagens evangelium (jfr Joh 20,19-23), och Jesu ord: ”Frid vara med er!" (v. 19).

”De första orden den Uppståndne uttalar är dessa: "Fred vara med dig", sa påven. ”De är mer än en hälsning, de är även hans förlåtelse till ​​lärjungarna som övergav honom. Det är ord fyllda av försoning och förlåtelse…. Jesus förlåter och erbjuder sin frid till sina vänner.”

Försonade redo för mission

Jesus gör apostlarna till sin kyrka: en försonad gemenskap redo för mission. Mötet med den uppståndna Herren vänder upp och ner på apostlarnas existens och förvandlar dem till modiga vittnen”, sa påven vidare. ”Jesus sänder dem, det är inte längre en tid att sitta inlåsta, eller gråta över gångna tider. Uppståndelsens glädje är stor, och det är en expansiv glädje, som man inte får behålla för sig själv.”

Andens sju gåvor

Påven berättar hur Jesus andades på apostlarna då han gav dem missionsuppdraget: ”Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande.” (v. 22). Den Helige Ande är elden som bränner upp synder och skapar nya män och kvinnor; det är kärlekens eld med vilken lärjungarna kommer att kunna "sätta eld på" världen, en ömhetsfull kärlek som gynnar de små, de fattiga, de uteslutna ... I dopens och konfirmationens tar vi emot den Helige Ande och hans gåvor: : vishet, förstånd, rådgivning, styrka, kunskap, fromhet och gudsfruktan.

Denna sista gåva – gudsfruktan - är exakt motsatsen till den rädsla som tidigare förlamade lärjungarna: det är kärleken till Herren, det är vissheten om hans barmhärtighet och hans godhet; det är tilliten till att det är möjligt att röra sig i den riktning han visar oss, med hans ständiga närvaro och stöd, sa påven

Avslutningsvis uppmanade påven Franciskus till att leva Pingsten med en förnyad insikt om den Helige Andens livgivande närvaro i oss.

01 juni 2020, 11:56