Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påvens audiens: Fortsätt att be oavsett livets svårigheter

Under onsdagens direktsända audiens fortsatte påven Franciskus sin katekes om den kristna bönen som under de senaste veckorna har fokusera på de gammaltestamentliga profeternas bön. Denna onsdag hade påven kommit fram till kung David.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin trosundervisning denna onsdag talade påven Franciskus om hur kung Davids bön växte fram ur hans erfarenheter som herde och hans kärlek till musik och poesi, och hur han både som syndare och helgon bevarade sin bedjande dialog med Herren. Nedan sammanfattningen till de engelsktalande pilgrimerna:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om bönen begrundar vi nu Davids bön. David kallades att bli Israels kung och hade formats på djupet av sina tidigare erfarenheter som en herde, som han använde sig av när han ledde sitt folk.

Den unge David älskade musik och poesi, och det var från denna hans lyriska uppskattning av Herrens skapelseverk, som hans bön föddes. Vi ser detta återspeglas i de många psaltarpsalmerna som traditionellt tillskrivs hans författarskap.

David – både som herde och kung – är en bild på Jesus den Gode Herden och universella Kungen, vars bön till sin himmelske Fader upprätthöll hela hans liv.

David, å sin sida, var både helgon och syndare, full av motsägelser, men i sin kallelse till ledarskap var han i en konstant bedjande dialog med Gud.

Även våra liv präglas ofta av motstridiga krafter och osammanhängande impulser, men om vi, liksom David, fortsätter be - oavsett vår egen kallelse och de svårigheter vi bemöter - kommer vi att lära känna Herrens närhet och kunna dela denna glädje med andra.

24 juni 2020, 12:30