Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påvens audiens: De kristnas kallelse är att be till Gud för världens fräsning

Påven fortsätter sin trosundervisning om bönen och under onsdagens allmänna audiens hade han kommit fram till Moses bön.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sammanfattningen på engelska belyste påven Franciskus hur Moses medlade mellan Gud och hans folk.  

Kära bröder och systrar,

I vår fortsatta katekes om bönen reflekterar vi idag över Moses bön. Andra Mosebok framställer Moses - ur en mänsklig synvinkel - som ett misslyckande. Men vid en viss tidpunkt i sitt liv möter han Gud i vildmarken. Från en brinnande buske kallar Herren Moses att återvända till Egypten för att befria hans folk.

Men inför den Allsmäktige Guds majestät och krav, motsätter sig Moses kallelsen, med motiveringen att han är olämplig för en så stor uppgift. Ändå ger Gud honom ansvaret att förmedla Guds lag till Israels folk, och Mose blir deras stora förmedlare, särskilt när de frestas eller har syndat.

Med utsträckta händer mot Gud gör sig Moses till slags bro mellan jorden och himlen och ber för folket när de är som mest i nöd. På detta sätt förutspår han Jesus, vår stora Förmedlare och Överstepräst. Även vi kristna är kallade att be på detta vis, att medla för dem som behöver Guds hjälp och för hela världens frälsning.

17 juni 2020, 14:11