Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påvens audiens ”Abraham lär oss be med tillit och lydnad”

Påven Franciskus fortsätter att hålla sina audienser i direktsändning utan deltagare. Under onsdagens allmänna audiens fortsatte han sin katekes om bönen och denna morgon talade han om Abrahams bön – som visar sig i hans liv präglat av trohet, lydnad och handling.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På onsdagen höll påven Franciskus sin trosundervisning i direktsändning från det Apostoliska palatset, som de senaste tre månaderna för att undvika stora samlingar människor.

Påvens katekes sammanfattades till den engelsktalande med följande ord:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om bönen reflekterar vi nu över Abrahams bön. I Abrahams liv, vår ”fader i tron”, ser vi ett nytt sätt att förhålla sig till Gud. Abraham hör Guds röst och litar på hans ord och löften. I lydnad till det gudomliga ordet lämnar han sitt tidigare liv för att resa dit Gud leder honom, så långt som till den yttersta prövningen att bli ombedd att offra sin egen son, Isak.

Troslivet blir en kallelse

Genom en sådan trohet blir han en del av Guds familj, och förmögen att även bråka med Gud, men dock alltid trogen. Abrahams lydnad mot ordet markerar ett radikalt nytt steg i människans religiösa utveckling. Från och med honom består den troendes liv av en kallelse, en personlig uppmaning att leva sitt liv i uppfyllandet av Guds löften.

Herren i min egen historia

Abrahams Gud blir då "min Gud", Herren i min egen historia som leder mina steg och aldrig överger mig. Må Abrahams exempel lära oss hur man ber med tillit: att lyssna, resa, samtala och till och med bråka med Gud, men alltid beredd att välkomna ordet och leva det i handling.

03 juni 2020, 10:09