Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: Vilken plats har Jesus i ditt liv?

Under Angelusbönen på de heliga Petrus och Paulus högtid inbjöd påven Franciskus de kristna att göra sina liv till en gåva och att bekänna Jesus som den levande Guden. ”Petrus blev inte en hjälte för att han befriades från fängelset, utan för att han gav sitt liv där.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under sin Angelus på apostlarna Petrus och Paulus högtid reflekterade påven Franciskus över Petri liv och kontrasterna i ängelns befrielse i måndagens första läsning (Apg 12,1 - 11), och hur han sedan fängslades i Rom och led martyrdöden.

"Hur kommer det sig att han först skonades, och sedan inte?”, frågade påven.

Att göra våra liv till en gåva

Påven Franciskus förklarade att Herren beviljade Petrus "en stor nåd och befriade honom från det onda" på samma sätt som han gör mot oss.

Även om vi ofta bara vänder oss till Gud "i stunder av behov", påpekade han, "ser Gud bortom detta och uppmanar oss att gå längre, att inte bara söka hans gåvor utan honom; och att anförtro honom inte bara våra problem utan även vårt liv.”

På detta sätt kan Gud "äntligen ge oss den största nåden, att ge liv", eftersom det "viktigaste i livet är att göra livet till en gåva."

Påven Franciskus påpekade att "Gud önskar att vi ska växa i vårt givande" - "bara på detta sätt kan vi bli stora." Och han påminde om att Petrus ”inte blev en hjälte för att han befriades från fängelset, utan för att han gav sitt liv där."

Den helige Petrus "förvandlade en avrättningsplats till den vackra plats där vi befinner oss," sade påven.

Ett välsignat och lyckligt liv

"Här är det man ska be Gud om: inte bara ögonblickets nåd utan livets nåd", sade påven Franciskus.

Med hänvisning till dagens evangelium ur Matteus 16:e kapitel (Mt 16,13 – 19) sa påven att Jesu fråga till sina apostlar om hans identitet, och Petri svar, förändrade helgonets liv.

Jesus frågade sina lärjungar: "Vem säger du att jag är?". Och Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Och Jesus fortsatte: "Salig är du, Simon Barjona" (Matt 16,16-17).

Påven Franciskus förklarade att Jesu ord "salig" betyder "lycklig". Jesus sa "salig är du” som svar till Petrus som förkunnade Jesus som "den levande Guden".

Hemligheten med ett saligt och lyckligt liv är därför att "erkänna Jesus, Jesus som den levande Guden", sa han.

Jesu plats i våra liv

Påven Franciskus förklarade att Simons namn ändrades till "klippa" när Jesus sa: "du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den." (Mt 16,18). Detta berodde inte på att Petrus var en "solid och pålitlig man" snarare, på att "Jesus är klippan som Simon blev sten på."

Han tillade att "det är inte viktigt att veta att Jesus var stor i historien" och inte heller är det viktigt "att uppskatta vad han sa eller gjorde." Snarare är det som betyder något "vilken plats jag ger honom i mitt liv".

Påven Franciskus uppmanade därför till att fråga oss själva: ”Hur ordnar jag mitt liv? Tror jag bara på ögonblickens behov eller tror jag att mitt verkliga behov är Jesus, som gör mig till en gåva? Och hur bygger jag livet, på mina förmågor eller på den levande Guden?"

Avslutningsvis bad påven Franciskus Vår Fru, som anförtrodde allting till Gud, att hjälpa oss att sätta honom i centrum i vårt dagliga liv.

29 juni 2020, 21:57