Sök

Troende vinkar till påven under Angelus Troende vinkar till påven under Angelus  

Påvens Angelus: Var inte rädda, Fadern tar hand om oss

Påven Franciskus uppmanade på söndagen kristna lärjungar att "inte vara rädda”, inför fiendskap, förföljelse och inte ens i känslan av att vara övergivna av Gud.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I Angelusbönens reflektion över söndagens evangelium talade påven Franciskus om Jesu ord till sina lärjungar när han gav dem missionsuppdraget och förvarnade dem om den förföljelse som väntade dem. Jesus uppmanar dem att inte vara rädda, och beskriver tre konkreta situationer som de skulle komma att möta.

Fientlighet

Den första är fientligheten "hos de som kväver Guds ord, genom att förvränga det, lösa upp det eller genom att försöka tysta ner dem som förkunnar det." Jesus uppmuntrar lärjungarna att sprida Ordet öppet och offentligt.

Förföljelse

Lärjungarna kommer också att möta på en direkt, våldsam förföljelse, varnar Jesus. Denna profetia har förverkligats i alla tider, sa påven Franciskus och noterade att många kristna förföljs över hela världen, även i dag." De lider förföljelse för evangeliets skull med kärlek, de vår tids martyrer,” sa han.

Men det finns ingen anledning att vara rädda för de som försöker släcka kraften i evangeliet med arrogans och våld, fortsatte påven. Den enda rädsla som en lärjunge bör ha är att förlora den gudomliga gåvan, att sluta leva enligt evangeliet och därmed dö moraliskt, vilket är effekten av synden.

I Guds händer

Slutligen, den tredje konkreta situationen, sa påven, är känslan av att Gud själv har övergivit dig. Även i den här situationen ska vi inte vara rädda, utan istället säkra på att lärjungarnas liv ligger ligger i Guds händer, som älskar oss och skyddar oss. Fadern tar hand om oss, eftersom vi är värdefulla i hans ögon. Påven sa att det som är viktigt är att vi är uppriktiga trosvittnen ... som är villkoret för frälsning, och det eviga livet med Herren i himlen.

Jungfru Maria, hjälp oss

Påven Franciskus avslutade sin reflektion med att be Jungfru Maria, ”som är vår förebild för hur man full av tillit överlämnar sig till Gud då fara och motgångar infinner sig. Hon hjälper oss att aldrig ge upp i förtvivlan utan att anförtro oss till Honom och till hans nåd, som är mer kraftfull än ondskan”.

22 juni 2020, 18:44