Sök

Ordenssystrar under Angelus Ordenssystrar under Angelus  

Påvens Angelus: Eukaristin enar oss med Jesus och sinsemellan

Påven Franciskus bad sin Angelus vid fönstret på Petersplatsen på högtiden för Kristi Kropp och Blod, och reflekterade över Eukaristins effekter.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter att ha firat mässan i Peterskyrkan på söndagen mötte påven troende på Petersplatsen när han vid tolvslaget klev fram till sitt fönster i det Apostoliska palatset. Eftersom högtiden Corpus Christi firas på söndagen i Italien, och i många andra länder i världen, istället för på torsdagen, som i Vatikanen, valde påve att tala om dess betydelse och två av dess effekter, den andliga mystiska effekten och gemenskapen.

Mystik

Påven utgick från läsningen ur Paulus Första brev till Korintierna och förklarade att apostelns ord ”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? (v. 16) uttrycker den mystiska, eller andliga effekten av Eukaristin - föreningen med Kristus, ”som ger sig själv i bröd och vin för att frälsa alla”:

”Jesus är närvarande i Eukaristins sakrament för att vara vår näring, för att bli assimilerad och vara den förnyande kraften som återger energi och önskan att resa sig igen, efter varje fall. Men detta kräver vårt samtycke, vår vilja att låta oss omvandlas - omvandla vårt sätt att tänka och agera på. Annars reduceras det eukaristiska firandet till en tom och formell rit. Mysteriet är något annat, det är Jesus som kommer för att föda oss.”

Gemenskap

Den andra effekten är gemenskap. Aposteln Paulus uttrycker det med orden: " Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.” (v. 17).

”Det handlar om att de som deltar i kommunionen blir en kropp, precis som brödet som bryts och distribueras är ett bröd”, sa påven. ”Vi är gemenskap, som får näring av Kristi kropp och blod. Gemenskapen i Kristi kropp är ett effektivt tecken på enhet och kommunion. Du kan inte delta i eukaristin utan att delta i ett ömsesidigt, uppriktigt broderskap.”

”Eukaristi ger oss denna dubbla frukt. För det första, föreningen med Kristus och för det andra, gemenskapen sinsemellan dem som livnär sig på honom. Detta är eukaristins mysterium: att ta emot Jesus för att förvandla oss inifrån och att ta emot Jesus för att ena oss och inte splittra oss”, avslutade påven Franciskus.

15 juni 2020, 23:17