Sök

Några av Ordo virginums medlemmar Några av Ordo virginums medlemmar  

Påven till Ordo Virginum: "Var barmhärtighetens kvinnor, experter på mänsklighet"

I ett meddelande på femtioårsdagen av den reviderade riten med vilken man viger sig till Gud som jungfru, påminner påven Franciskus i ett budskap till dessa gudsvigda kvinnor om deras kallelse återspegla kyrkan som är Kristi brud.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den 31 maj inföll 50-årsminnet av Paulus VI önskan att återuppliva riten med vilken man som jungfru viger sitt liv till Gud, en kallelse som föddes i de första kristna församlingarna. En gudsvigd jungfru är en kvinna som aldrig har varit gift, och som viger sig som evig jungfru till Gud i den katolska kyrkan. Den påvliga kongregationen för det Gudsvigda Livet, uppskattar att det finns mer än 5000 vigda jungfrur på alla fem kontinenterna i mycket olika geografiska områden och kulturella sammanhang.

Ordo virginums fjärde internationella möte skulle ha hållits i Rom 28-31 maj, för att fira att Paulus VI återupplivade den antika riten, men mötet ställdes in på grund av den pågående pandemin.

Profetisk kallelse

Påven Franciskus skrev ett budskap till Ordo Virginum i vilket han beskriver deras kallelse som ett hoppfullt tecken.

"Släck inte den profetiska karaktären i er kallelse”, skriver påven Franciskus. ”Ni har kallats av Guds barmhärtighet för att med era liv återspegla kyrkans ansikte, Kristi brud.”

Älska alla

Påven påminde om att riten uppmanar till att ”älska alla, särskilt de i nöd”:

”Att som jungfru viga sitt liv till Gud, hjälper kyrkan att älska de fattiga, att urskilja olika former av materiell och andlig fattigdom, att hjälpa de som är svaga och utsatta, de som lider av fysisk och psykisk sjukdom, unga och äldre och alla som är i fara att bli marginaliserade.”

”Var barmhärtighetens kvinnor, experter på mänsklighet”, uppmanade påven och tillade ”kvinnor som tror på kärlekens och ömhetens revolutionära natur”.

Blunda inte för lidandet

Påven Franciskus sa att pandemin lär oss att det är dags att eliminera ojämlikhet. Han uppmanade de gudsvigda kvinnorna att inte blunda och fly från det som händer omkring oss, utan snarare tillåta sig att bli störda av det. ”Var närvarande och känslig för smärtan och lidandet”, sa han.

Kyrkans äktenskapliga kärlek

Påven uppmanade kyrkans vigda jungfrur att vara ”tecken på den äktenskapliga  kärleken som förenar Kristus med kyrkan, Jungfru och Moder, syster och allas vän”.

“Skapa autentiska relationer som kan bidra till att göra samhället mindre ensamt och anonymt. Var uppriktiga, kapabla till parrhesia, och undvik frestelsen att skvallra. Var visa, och stå emot arrogans och maktmissbruk med kärlekens auktoritet”, skriver påven och avslutade med att välsigna varje gudsvigd jungfru, såväl som alla kvinnor som förbereder sig för att viga sitt liv på detta sätt”.

02 juni 2020, 16:24