Sök

Sankt Antonius av Padua, fresk i katedralen i Padua Sankt Antonius av Padua, fresk i katedralen i Padua  

Påven till Konventualerna: Följ sankt Antonius av Paduas exempel

Konventualerna, Ordo Fratrum Minorum Conventualium, firar 800 år sedan sankt Antonius av Padua fick sin franciskanska kallelse och påven Franciskus har med tanke på detta sänt ett brev till dessa mindrebröders generalminister Carlos Alberto Trovarelli. Han skriver att helgonet kan vara en förebild särskilt för de unga, för att han än idag är så modern och genialisk i sina intuitioner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har skrivit ett brev till Konventualernas, Ordo Fratrum Minorum Conventualium, generalminister Carlos Alberto Trovarelli i samband med ordens 800-årsfirande.

“det är nödvändigt att se Herren i varje broders och systers ansikte, ge alla tröst, hopp och möjlighet till möte med Guds ord att förankra livet på”

Påven skriver att han hoppas att detta årsjubiléum, särskilt bland franciskaner och dem som särskilt vördar sankt Antonius av Padua, ska väcka en önskan att uppleva samma heliga oro som ledde honom på världens vägar för att i ord och gärningarna vittna om Guds kärlek.

Sankt Antonio, en förebild för de unga

Sankt Antonius engagemang för familjer i svårighet och hans passion för sanning och rättvisa kan än idag väcka ett generöst självutgivande och broderligt engagemang, förklarar påven och vidare att helgonet kan vara en förebild särskilt för de unga, för att han än idag är så modern och genialisk i sina intuitioner.

Påven ber alla om att ta efter sankt Antonius och upprepa hans ord “Jag ser min Herre!” och skriver att det är nödvändigt att se Herren i varje broders och systers ansikte, ge alla tröst, hopp och möjlighet till möte med Guds ord att förankra livet på.

Symbol för andlig omvändelse

Han påminner om den unge Antonius vandring i början av 1200-talet ända till sitt möte med helige Franciskus av Assisi och slutligen till Padua, staden som han särskilt mycket kopplas till och där hans kropp bevaras, och hur han är en symbol för andlig omvändelse.

03 juni 2020, 10:59