Sök

En man framför sin stängda affärsverksamhet i kölvattnet av Covid-19 En man framför sin stängda affärsverksamhet i kölvattnet av Covid-19  

Påven skapar en fond för arbetare i nöd på grund av Covid-19

"Jesus den gudomlige arbetaren" kallas den fond som påven Franciskus har grundat för att hjälpa personer som har drabbats av arbetslöshet som konsekvens av Covi-19 pandemin i Roms stift. I brevet till kardinal De Donatis uppmanar påven till en "allians för Rom" där institutioner och medborgare återupplivar staden med ett solidariskt hjärta.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Återge värdigheten till de mest prövade, de osynliga under uppmärksamhetens tröskel, som veckorna i karantän har försatt i utsatthet och sårbarhet. Påven Franciskus uppmärksammade tidigt de sociala konsekvenserna av pandemin i sina morgonmässors bönintentioner och inrättande nyligen en post-Covid-9 kommission. Nu riktar han blicken till Rom, där han är biskop och noterar att "många människor ber om hjälp, och det verkar som om de fem bröden och de två fiskarna inte räcker till".

För de mest utsatta

Påvens nya konkreta gest föddes från att ha observerat detta, och i ett brev till biskopsvikarie kardinal, Angelo De Donatis berättar han om beslutet om att starta Jesus den gudomlige arbetarens fond, med en första miljon euro som han skänker till Caritas i Rom med vilka han vill "återge arbetet dess värdighet" med fokus på den "stora gruppen dag- och tillfälligarbetare", de med ”tidsbegränsade kontrakt som inte förnyas".

Påven förtydligar genom att uttryckligen nämna några kategorier, som praktikanter, hushållsarbetare, småföretagare, egenföretagare, särskilt de i de mest drabbade sektorerna”. Bland dem, konstaterar han, "finns det många fäder och mödrar i familjer som arbetar hårt för att föda sina barn och garantera dem det minsta nödvändiga".

"Jag vill tro och hoppas att detta kan bli till ett tillfälle till att en verklig allians i Rom utveckas, där alla känner sig manade att hjälpa vårt samhälle att resa sig efter krisen”.

För det allmänna bästa

Påven vet att han talar till ett lyhört folk. "Det visar det stora antalet människor som har rullat upp ärmarna för att hjälpa och stödja de svaga i dag", noterar påven. Man ser det i det ökande antalet gåvor och bidrag, till sjuka och fattiga.  Påven nämner även romarnas balkongsång som ville uttrycka gemensamhet och stöd till läkare och hälsoarbetare, och bryta ensamheten som undergräver mångas hjärtan. ”Alla exempel på människor som vill agera för det allmänna bästa”, skriver påven

Skyddspolitik

I brevet riktar påven även sina ord direkt till företrädare för civilsamhället och arbetslivsvärlden, "kallade - skriver han – ”att lyssna på denna begäran och omvandla den till en konkret politik och till åtgärder till förmån för staden". En politik som "skyddar särskilt de som riskerar att uteslutas från det institutionella skyddet och som behöver stöd tills dess att de kan gå själva igen".

Solidaritet

Påvens sista bön går "till romarnas goda hjärtan": nu, "räcker det inte bara att dela med sig av det överflödiga. "Jag skulle vilja se att solidariteten med "de i dörren bredvid"  blomstra i vår stad, med åtgärder som påminner om attityderna under heliga år, där skulder upphävdes, tvister lades ner, och avgiften berodde på den betalandes  förmåga och inte på marknaden".

De Donatis tacksamhet

Kardinal De Donatis har sagt att han är djupt tacksam över fonden, som visar på  ”påvens oro och kärlek, som Roms biskop, till män och kvinnor i vår stad”. Fonden kommer att presenteras för media på fredag klockan 11, i Lateranpalatset.

09 juni 2020, 23:25