Sök

Påven Franciskus vid högtidsmässan för helgonen Petrus och Paulus 29 juni 2020 Påven Franciskus vid högtidsmässan för helgonen Petrus och Paulus 29 juni 2020 

Påven på Petrus och Paulus högtid om enhet och profetia

29 juni på apostlarna Petrus och Paulus festdag firade påven Franciskus högtidsmässan i Peterskyrkan. Enligt traditionen för denna dag välsignade påven pallium tillägnade de 54 metropoliter som har nominerats under det senaste året och överlämnade personligen palliet till kardinalkollegiets nya dekan Giovanni Battista Re. I sin predikan utgick påven Franciskus från två nyckelord: enhet och profetia.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

På apostlarna Petrus och Paulus festdag 29 juni firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan med en liten grupp troende, enligt säkerhetsföreskrifter med tanke på coronaviruspandemin. Vid mässan koncelebrerade 10 kardinaler.

“Endast bönen löser upp bojorna och endast bönen banar vägen för enheten”

Traditionsenligt välsignade påven de pallium som är tillägnade metropoliter som har nominerats under det senaste året, men som på grund av pandemin inte kunde vara närvarande. Påven överlämnade även ett pallium till den nyligen utvalde dekanen för kardinalkollegiet, Giovanni Battista Re, som lovade påven trohet och lydnad.

I sin predikan utgick påven Franciskus från två nyckelord: enhet och profetia.

Enhet 

Enhet, förklarade påven, för att vi firar två mycket olika personligheter. Petrus var fiskare och vände sig till judarna i sin mission och Paulus var bildad farisé och missionerade bland hedningarna. De var två av de mest olika personligheter och när de möttes diskuterade de mycket, förklarade påven, men trots sina olikheter var de enade och sammanbundna i Herren.

Påven talade om att vi i dagens första läsning ur Apostlagärningarna 12:1–11 tar del av den första församlingens kritiska fas och att den bemötte svårigheter och livshot genom att hålla ihop och be tillsammans. Bönen ger mod och enhet, förklarade påven, för att den låter den Helige Anden ingripa.

Han noterade även att ingen klagade över Herodes förföljelse. De gav inte någon skulden, utan de bad. De talade inte bakom ryggen på någon, utan de talade med Gud. “Vi ber om nåden att kunna be för varandra” sa påven, så som Paulus uppmanade de kristna att be för alla och först och främst för dem som regerar (jfr 1 Tim 2:1-3). ” Endast bönen löser upp bojorna och endast bönen banar vägen för enheten”, förklarade påven.

Påven Franciskus påminde om de tre inställningar, som han talade om i sin predikan på pingstdagen, och som stänger dörren för den Helige Anden: narcissism, för att man bara ser till sig själv, modlöshet för att man klagar och pessimism för att man bara ser mörker.

Pallium – enhet mellan fåren och herden

Vid dagens högtid välsignade påven de pallium, som han tilldelade kardinalkollegiets nya dekan, samt dem som är ämnade till de 54 metropoliter som har nominerats under det senaste året men som inte kunde närvara vid ceremonin på grund av coronaviruspandemin. Påven sa att “ Palliet påminner om enheten mellan fåren och herden, som liksom Jesus bär fåren på sina axlar för att aldrig skiljas från dem”.

Enhet med Konstantinopels ekumeniska patriarkat

En annan av denna festdags traditioner är att på ett särskilt sätt enas med Konstantinopels ekumeniska patriarkat, påminde påven och sa: ”Petrus och Andreas var bröder och när det är möjligt utbyter vi broderliga besök vid respektive firanden – inte så mycket av vänlighet, utan för att vandra tillsammans mot det mål som Herren visar oss: total enhet”. Han sa att hans bror Bartolomeus och de andra inte kunde vara närvarande denna dag på grund av coronaviruset, men att han innan mässan då han vördade Petrus reliker vid helgonets grav, kände av deras närhet.

Profetia

Påven reflekterade vidare över dagens andra nyckelord, profetia. Våra apostlar blev kallade av Jesus, förklarade påven. Då Petrus fick frågan “Vem säger du att jag är” (jfr Matt 16:15) förstod han att Herren inte intresserar sig för allmänna uppfattningar, utan om det personliga valet att följa Honom. Även Paulus liv förändrades då han hörde Jesus säga: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” (Apg 9:4), förklarade påven, för att “mer än att ha fått honom att ramla på vägen till Damaskus, fick Han honom att förlora sin idé om att vara en religiös och god man”. På det sättet, förklarade påven, blev den stolte Saul Paulus, som betyder “liten”.

På detta följde profetiorna: “Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt 16:18) och till Paulus: ” honom har jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn” till alla folk (jfr Apg 9:15). Profetiorna kommer då man låter sig kallas av Gud, förklarade påven, och inte då man tänker på sitt egen bekvämlighet och håller allt under kontroll. ”Endast den som öppnar sig för Guds överraskningar blir profet” sa han. Petrus är den förste att förkunna vem Jesus är: ”Du är Messias, den levande Gudens son” (Matt 16:16)  och Paulus förutser slutet på sitt liv: ”Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen” (2 Tim 4:8).

Profetior som ändrar historien

Vi behöver profetior idag, som vittnar om att evangeliet är möjligt, underströk påven. Det behövs inte mirakulösa händelser, utan att man lever på ett konsekvent sätt i Guds kärlek, i bönen, tjänsten och vittnebördet. Påven förklarade att vi som Petrus och Paulus ska älska Gud och vara glada för livet som kommer. Petrus tänkte inte på sig själv innan han korsfärstes, utan på sin Herre. Eftersom han inte kände sig värdig att dö som Honom, bad han att få bli korsfärst med huvudet nedåt. Och Paulus, innan han blev halshuggen, tänkte bara på att skänka sitt liv och utgjutas som ett offer (jfr 2 Tim 4:6). Detta, betonade påven, är profetia och ändrar historien.

Precis som Jesus sa till Petrus “Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” finns det en profetia även för oss, sa påven och citerade Uppenbarelseboken 2:17: " en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn".

"Som Herren har omvandlat Simon till Petrus, kallar Han var och en av oss för att göra oss till levande stenar att bygga en förnyad kyrka och mänsklighet med. Det finns alltid dem som förstör enheten och som släcker profetian, men Herren tror på oss och frågar dig: 'Vill du vara byggare av enhet? Vill du vara profet av min himmel på jorden?' Låt oss kallas av Jesus och finna modet att svara Honom: 'Ja, det vill jag!'”

29 juni 2020, 12:15