Sök

Påven på Corpus Domini: Eukaristin läker minnet och väcker viljan att tjäna

Påven Franciskus firade Corpus Domini mässan i Peterskyrkan på söndagen med endast ett fåtal mässdeltagare. I sin predikan lade han tonvikten på hur Eukaristin hjälper oss att minnas Herrens underverk, och läker vårt sårade, negativa och slutna minne.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus firade Corpus Domini utan ett stort antal mässdeltagare och utan Sakramentsprocession i Peterskyrkan på söndagen. Men mässan avslutades med en Eukaristisk tillbedjan och välsignelse, som påven i sin predikan uppmanade till att återupptäcka. ”Mässan och den Eukristiska tillbedjan gör oss gott”, sa påven. De helar oss inombords. Och särskilt nu behöver vi det.”

Utan minne är vi rotlösa

"Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen" ( 8,2). Med orden ur 5:e Mosebok inledde påven sin predikan och varnade för riskerna att glömma bort Herrens underverk:

”Det är viktigt att komma ihåg det goda vi har tagit emot”, sa påven. ”Om vi inte gör det, om vi inte minns, blir vi främlingar för oss själva, "förbipasserande" i existensen. Utan minne är vi rotlösa och få inte den näring vi behöver – vi låter oss föras som löv i vinden.”

Om minnet bryts

”Att minnas är att bevara de starkaste banden, att veta att man är en del av en berättelse. Minnet är inte en privatsak, minnet förenar oss med Gud och med andra. Bibeln överför minnet om Herren från generation till generation, från far till son”, fortsatte påven:

”Men det finns ett problem: om minnets kedja bryts? Och hur kan vi komma ihåg det vi bara har hört utan att ha upplevt? Gud vet hur svårt det är, han vet hur ömtåligt vårt minne är, och han har gjort något oöverträffligt: han har lämnat oss ett minnesmärke.”

Han lämnar ett Bröd

Påven Franciskus konstaterade att vi har lätt för att glömma, och därför lämnade han något mer svårglömt:

”Han lämnade oss inte bara ord, för det är lätt att glömma det man har hört. Han lämnade oss inte bara Skriften, eftersom det är lätt att glömma det vi läser. Han har inte bara lämnat oss ett tecken, för vi kan glömma bort vad det är vi ser. Han gav oss föda, för det är svårt att glömma en smak. Han lämnade oss ett Bröd i vilket Han är, levande och sann, med all smak av sin kärlek. När vi tar emot honom kan vi säga: "Han är Herren, han minns mig!". Därför ber Jesus oss: "Gör detta till minne av mig" (1 Kor 11,24).”

Botar vårt sårade minne

”Gör! Eukaristin är inte ett enkelt minne, det är ett faktum: i mässan är Jesu död och uppstånden framför oss. Gör detta till minne av mig: kom tillsammans som ett folk, en familj, och fira Eukaristin för att minnas mig. Vi kan inte vara utan den, det är Guds minnesmärke. Det botar vårt sårade minne.”

Påven Franciskus kallade vårt minne föräldralöst, och jämförde vår tid som ett barnhem med föräldralösa barn:

”Vårt minne är ofta präglat av brist på kärlek och svidande besvikelser, efter dem som borde ha gett kärlek men istället har gjort hjärtat föräldralöst. Vi vill gå tillbaka och förändra det förflutna, men vi kan inte. Men Gud kan läka dessa sår, genom att ge en större kärlek i minnet av honom”, sa påven. ”Eukaristin ger oss Faderns trogna kärlek, som läker vår föräldralöshet. Den ger oss Jesu kärlek,  som har förvandlat en grav från slutpunkt till utgångspunkt och på samma sätt kan Han omvända våra liv. Den ger oss den Helige Andes kärlek, som tröstar, för Han lämnar oss aldrig ensamma, och läker våra sår.”

Läker vårt negativa minne

Förutom att vara föräldralöst är vårt minne fyllt av negativa minnen, och påven Franciskus beskrev hur Eukaristin helar oss från tankar som att vi är odugliga, värdelösa och bara gör misstag:

”Jesus kommer för att säga att det inte är så. Han ser och älskar det vackra och det goda som vi är. Herren vet att ondska och synd inte är vår identitet; de är sjukdomar, infektioner. Och han kommer för att bota dem med Eukaristin, som innehåller antikropparna mot vårt negativa minne.”

”Jesus kan göra oss immuna mot att vara ledsna”, förklarade påven. ” Vi kommer alltid att ha våra fall, våra svårigheter, problemen hemma och på jobbet, drömmarna som inte förverkligats. Men deras tyngd kommer inte att krossa oss, om vi har Jesu kärlek som är djupare. Här är styrkan i Eukaristin, som förvandlar oss till bärare av Gud: bärare av glädje, inte av negativitet.”

”Vad tar vi med oss från mässan till välden? Vår bitterhet eller Herrens glädje? Tar vi emot Eukaristin för att sedan fortsätta att klaga, kritisera i vår självömkan? Det hjälper inte, medan Herrens glädje förändrar liv.”

Helar vårt slutna minne

Slutligen förklarade påven Franciskus hur Eukaristin helar vårt slutna minne, som gör oss rädda och misstänkta och i längden kyniska och likgiltiga, vilket leder till att vi förhåller oss till andra med distans och arrogans, och lurar oss själva att vi på detta sätt kan kontrollera situationer.  Men det är falskt, menade påven. Endast kärleken läker rädslan på djupet, och befriar oss från dess fängelser:

”Så gör Jesus, han kommer försiktigt till oss, i hostians avväpnade bräcklighet. I det brutna brödet, som river ner skalet på vår själviskhet. Så gör Jesus, som ger sig själv för att säga att endast genom att öppna oss själva kan vi befrias från de inre blockeringarna, från hjärtats förlamning.”

Eukaristin väcker önskan att tjäna

”När Herren, ger sig själv som enkelt bröd, inbjuder han oss att inte slösa bort livet genom att jaga tusentals värdelösa saker som leder till missbruk och inre tomrum. Eukaristin släcker hungern efter saker och tänder önskan att tjäna. Den väcker oss från vår bekväma stillasittande livsstil, och påminner oss om att vi inte bara är munnar att matas, utan att vi även är hans händer att mata andra med.”

Var konkreta som Eukaristin är konkret

Avslutningsvis uppmanade påven till att se alla de som hungrar i behov att mättas av mat och värdighet, de som är arbetslösa och kämpar för att komma vidare:

”Mätta de hungrande på ett konkret sätt, liksom som brödet som Jesus ger oss är konkret. Det behövs äkta närhet, äkta solidaritet. I Eukaristin kommer Jesus nära, låt oss inte överge dem som är nära oss!”

14 juni 2020, 22:09