Sök

Påven: ”Må de kristna vara koherenta med sitt samvete”

Efter sin trosundervisning gjorde påven Franciskus en appel i samband med den Internationella samvetsdagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den Internationella samvetsdagen vill främja fredskulturen med kärlek och samvete och under sin audiens nterade påven dagen genom att vädja till kristna att följa sitt samvete:

”Idag är det den Internationella samvetsdagen, inspirerad av den portugisiska diplomaten Aristides de Sousa Mendes vittnesbörd. För åttio år sedan beslutade han sig för att följa sitt samvetes röst och räddade livet på tusentals judar och andra förföljda. Må samvetsfriheten alltid respekteras överallt; och må varje kristen vara en förebild på koherens med sitt samvete, som är rättfärdigt och upplyst av Guds ord.”

17 juni 2020, 14:44