Sök

Johannes döparens födelse Johannes döparens födelse 

Påven: Johannes döparen lär oss att vittna om Jesus

Påven Franciskus påminner om dagens firande av Johannes döparens födelse och inbjuder alla troende att komma Gud allt närmare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sina hälsningar till de italienskspråkiga troende under onsdagsaudiensen talade påven om dagens firande av Johannes döparen.

”Idag är det festdagen av Johannes döparens födelse”, sa han. ”Låt oss lära av den som var Jesus föregångare förmågan att vittna om evangeliet med mod, bortom våra egna olikheter, och samtidigt bevara harmonin och vänskapen som utgör grunden för all trovärdig förkunnelse av tron”.

Söka Guds vänskap genom bönen

Påven sa även då han vände sig till de spansktalande, att både Johannes döparen och kung David visste hur man drar folkets uppmärksamhet till den sanne Guden. Han bad för att deras förebilder ska uppmuntra de troende att ”söka Guds vänskap genom bönen” och att de troende å sin sida ska vara förebilder för att hjälpa till att ”ta män och kvinnor till Gud och Gud till män och kvinnor”.

Gud i skapelsens skönhet

Påven Franciskus vände sig sedan även till alla dem som lever på det norra halvklotet och sa att han hoppas att sommaren ska blir ”en tid av lugn och ett fint tillfället att kontemplera Gud på, genom Hans skapelses mästerverk”.

Han bad för att semestern trots covid-19-krisen ska bli en ”fridfull viloperiod, en njutning av skapelsens skönhet och stärka bandet mellan oss och Gud. ”

24 juni 2020, 14:11