Sök

Påven i ett möte med en äldre kvinna Påven i ett möte med en äldre kvinna  

Påven: Där man inte har omsorg om de äldre, finns det ingen framtid

I en tweet på måndagen påminde påven Franciskus om vikten av att respektera de äldres värdighet och bräcklighet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På måndagen var det FN-dagen som vill medvetandegöra övergrepp mot äldre, och i samband med den twittrade påven Franciskus:

"Covid-19-pandemin har visat att våra samhällen inte är tillräckligt organiserade för att ge de äldre deras rätta utrymme, med den rätta respekten för deras värdighet och bräcklighet. Där det inte finns något omsorg om de äldre finns det ingen framtid för de yngre".

Så skrev påven i sin tweet på måndagen på Världsdagen mot missbruk av äldre.

Äldre bekräftar livets kultur

Påven Franciskus uppmärksamhet till de äldre generationerna har alltid varit stor. Flera gånger har han betonat den rikedom som "mor- och farföräldrar" ger till världen, i kontrast till en mentalitet som bara vill betrakta dem som en börda och marginalisera dem från samhället. "De äldre - sa han under ett möte med den nationella föreningen för äldre arbetare i december förra året – ”är som träd som fortsätter att bära frukt: och som trots årens tyngd fortsätter att bidra till ett samhälle rikt på värden. De bekräftar livets kultur".

16 juni 2020, 21:56