Sök

Respiratorer skänkta av påven överlämnas till Ecuadors socialminister av nuntien msgr Andrés Carrascosa Coso Respiratorer skänkta av påven överlämnas till Ecuadors socialminister av nuntien msgr Andrés Carrascosa Coso 

Covid-19-pandemin. Påven skänker 35 respiratorer till behövande länder

Påvens allmosor meddelar att påven Franciskus har skänkt 35 respiratorer till länder där vårdsystemen går på knäna på grund av pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus uttrycker konkret sin närhet till länder som drabbas av covid-19 och särskilt dem som har problem med vårdsystemen. Under de senaste veckorna har han genom de apostoliska nuntiaturerna skänkt 35 respiratorer.

Påvens allmosor meddelar i ett pressmeddelande att påven har skänt 4 till Haiti, 2 till Dominikanska republiken, lika många till Bolivia och 4 till Brasilien. Vad gäller Brasilien har påven haft tre telefonsamtal med landets biskopar och försäkrat dem sina böner och inbjudit dem att sätta sin tillit till Vår Fru av Aparecida. Situationen i Brasilien är nu en av världens mest kritiska på grund av virusspridningen med 55 000 döda och över 1 miljon smittade.

Vidare har påven skänkt 3 respiratorer till Colombia och 2 till Ecuador där över 4300 personer är smittade. Då de överlämnades av den apostoliska nuntien till socialministern i Ecuador, ämnade för sjukhuset "Eugenio Espejo" i Quito, togs gesten emot som ”ett balsam” för befolkningen, berättar nuntien msgr Andrés Carrascosa Coso.

3 respiratorer har gått till Honduras och lika många till Mexiko samt 4 till Venezuela, där krisen i hälso- och sjukvården hänger samman med landets sociala och ekonomiska situation. Påven har även sänt repiratorer till Afrika, 2 till Camerun och 2 till Zimbabwe genom den lokala biskopskonferensen samt 2 till Bangladesh i Asien och 2 till Ukraina i Europa.

27 juni 2020, 08:57