Sök

Påvens Corpus Domini mässa förra året Påvens Corpus Domini mässa förra året 

Corpus Domini: Påven firar mässan i Peterskyrkan i år

Söndagen den 14 juni kommer påven Franciskus att fira mässan i Peterskyrkan med anledning av Krist kropps och blods högtid. Mässa direktsänds medan endast ett 50 personer deltar. Vid slutet av mässan leder påven den Eukaristiska tillbedjan med sakramentsvälsignelsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Nu på söndag, den 14 juni, har påven Franciskus beslutat att fira mässan i Peterskyrkan på dagen för Corpus Domini, Kristi kropps och blods högtid. Mässan går i direktsändning via Vatikanens olika kanaler, och börjar klockan 9.45. Den kommer att avslutas med Eukaristiska tillbedjan med sakramentsvälsignelsen, precis som vid påvens direktsända morgonmässor mellan den 9 mars till den 17 maj, under den period då mässorna inte firades med mässdeltagare på grund av pandemin, i Italien och andra länder.

Påvens tidigare Corpus Domini mässor

Det är tradition att påven firar mässorna i Lateranbasilikan för att sedan leda Sakramentsprocessionen till närliggande Sankta Maria Maggiore basilikan, vilket påven Franiskus gjorde under de första åren av sitt pontifikat. Men förra året firade påven Corpus Domini på Santa Maria Consolatrices kyrkogård, i Casal Bertone i Rom och 2018 utomhus framför kyrkan Santa Monica i Ostia.

Högtidens ursprung

Corpus Dominis högtidens rötter går tillbaka till 1200-talet. 1215, svarade det IV Laterankonciliet dem som hävdade att Kristi närvaro inte var sann utan en symbol, med att bekräfta sanningen om transubstantiationen, som Konciliet i Trent 1551 kom att bekräfta definitivt, att hela brödets och vinets substans omvandlas till Kristi Kropp och Blod.

I Belgien, efter heliga Juliana av Cornillon mystiska upplevelser, inrättades en lokal högtid 1247 i Liège. Efter några år, 1263, drabbas en bohemsk präst som anlänt till Bolsena av tvivel om Jesu verkliga närvaro medan han firade mässan: under konsakreringen rann då några droppar blod från den brutna hostian. Efter denna händelse beslutade påven Urban IV år 1264 att utvidga Corpus Domini högtidlighet till hela kyrkan.

08 juni 2020, 21:39