Sök

Petersplatsen under Angelus Petersplatsen under Angelus  

Påvens Angelus ”Treenigheten - mysteriet om Guds kärlek till världen”

På söndagen efter Pingst då kyrkan firar den Allraheligaste Treenigheten bad påven Franciskus Angelus med de troende på Petersplatsen, och reflekterade över Treenighetens mysterium.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Hela påven reflektion på Treenighetens söndag.

Kära bröder och systrar, god morgon!

Dagens evangelium (jfr. Joh 3,16-18), på högtiden för den allraheligaste Treenigheten, visar – med aposteln Johannes syntetiska språk - på mysteriet om Guds kärlek till världen, hans skapelse.

Rädda mänskligheten  

I den korta dialogen med Nikodemus presenterar Jesus sig som den som fullbordar Faderns frälsningsplan för världen. Han säger: "Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son" (v. 16). Dessa ord indikerar att de tre gudomliga personernas agerande - Fadern, Sonen och Helig Anden – har en enda kärleksfull plan som räddar mänskligheten och världen.

Treenigheten är kärlek

Det är en frälsningsplan. Gud skapade en vacker och god värld, men efter synden, präglas världen av ondska och korruption, vi män och kvinnor är syndare. Gud hade kunnat ingripa och fördöma världen, för att förstöra ondskan och straffa syndarna. Istället älskar han världen trots dess synder; Gud älskar var och en av oss även när vi gör fel, och vänder oss bort från honom. Gud Fadern älskar världen så mycket att han offrade det mest värdefulla för att rädda den: sin enfödde Son, som gav sitt liv för människorna, uppstod, återvänder till Fadern och tillsammans sänder de den Helige Ande. Treenigheten är med andra ord Kärlek, i världens tjänst, världen som Treenigheten vill rädda och återskapa.

Måttlös kärlek

När Jesus säger att Fadern gav sin enfödde Son, tänker vi spontant på Abraham och när han var beredd att offra sin son Isak, som Första Mosebok talar om (jfr 1 Mos 22,1-14). Här ser vi det måttlösa måttet på Guds kärlek. Vi tänker även på hur Gud avslöjar sig för Moses: full av ömhet, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet (jfr 2 Mosebok 34,6). Andra Mosebok berättar om hur mötet med Gud uppmuntrade Moses, som inte var rädd att medla mellan folket och Herren och säga till honom: «Detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.« (v. 9). Och det gjorde Gud när han sände sin Son. Vi är söner i Sonen genom den Helige Ande. Vi är Guds arvingar.

Möta honom

Kära bröder och systrar, dagens högtid inbjuder oss att återigen fascineras av Guds skönhet, godhet och outtömliga sanning. Men även skönhet, godhet och ödmjuk sanning, nära oss, som blev kött för att komma in i vårt liv, i vår historia, i min historia, i varje historia, så att varje man och kvinna kan möta honom och ha evigt liv. Detta är vår tro: att välkomna Gud-kärleken som offrar sig själv i Kristus, som berör oss ed den Helige Ande, och låter oss möta honom och lita på honom. Detta är det kristna livet. Kärlek, att möta Gud, att söka Gud, oc han som söker oss först. Han möter oss först.

Treenighetens boning

Må Jungfru Maria, Treenighetens boning, hjälpa oss att välkomna Guds kärlek med ett öppet hjärta, som fyller oss med glädje och ger mening till vår resa i den här världen alltid i riktning av målet som är himlen.

08 juni 2020, 20:06