Sök

Påven i möte med grekisk ortodoxa präster i oktober 2019 Påven i möte med grekisk ortodoxa präster i oktober 2019  

Ut unum sint 25 år – ”många steg tagna och sund otålighet till fler”

På måndagen skrev påven Franciskus ett brev till prefekten för det Påvliga rådet för Främjandet av Kristen Enhet, kardinal Kurt Koch, i vilket han påminde om 25-årsdagen av Johannes Paulus II:s skrivelse Ut Unum Sint, om den katolska kyrkans ekumenik.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

25 år efter undertecknandet av det encykliska brevet  "Ut unum sint" skriver påven Franciskus ett brev till kardinal Kurt Koch, ordförande vid det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, i vilket han påminner om att Johannes Paulus II med sitt encykliska brev Ut unum sint "bekräftade att den katolska kyrkans ekumeniska engagemang är irreversibelt":

”Med blicken vänd mot jubileet år 2000 ville han att kyrkan på sin resa mot det tredje årtusendet skulle ha Herrens bön i åtanke: "Må de vara ett!" (se Joh 17,21). Därför skrev han detta brev som "irreversibelt" (UUS, 3) och bekräftade den katolska kyrkans ekumeniska åtagande.”

Sund otålighet

Den kristna vandringen "i sökandet efter full enhet” delar påven Franciskus "den sunda otåligheten hos dem som tror att vi kan och bör anstränga oss mer", men han tackar Herren för de "många steg" som redan har tagits "under dessa decennier ", särskilt efter Andra Vatikankonciliet, ”för att läka hundra och tusentals år gamla sår”.

Johannes Paulus II skrev Ut unum sint ”med blicken vänd mot jubileet år 2000 ville han att kyrkan på sin resa mot det tredje årtusendet skulle ha Herrens bön i åtanke: "Må de vara ett!" (se Joh 17,21).

Helige Anden ger enhet i mångfald

Påven Franciskus påminner i sitt brev om att det Andra Vatikankonciliet erkände, med dekretet "Unitatis redintegratio", att den ekumeniska rörelsen "föddes ur den Helige Andes nåd", som samtidigt "som Han ger mångfald till ministerier är ursprunget för kyrkans enhet”.

"Ut unum sint erkänner den legitima mångfalden som inte alls motsätter sig kyrkans enhet, utan ökar dess utsmyckning och bidrar starkt till fullbordandet av dess uppdrag", skriver påven.

Den sunda otåligheten

Påven Franciskus fortsätter med att påpeka att årsdagen är ett tillfälle till att ”tacka Herren för den resa som han har tillåtit oss kristna att vandra i jakten på full enhet":

Jag delar också den sunda otåligheten hos dem som tror att vi kan och bör anstränga oss mer. Vi får dock inte sakna tillit och tacksamhet: många steg har tagits under dessa decennier för att läka sår som är århundraden och årtusenden gamla”.

Framsteg

Påven påminner om att den ”ömsesidiga kunskapen och uppskattningen har vuxit, vilket hjälper till att övervinna djupt förankrade fördomar. Den teologiska dialogen och välgörenhetsarbetet har utvecklades, liksom olika former av samarbete i dialog om livet, på pastoral och kulturell nivå”.

26 maj 2020, 14:48