Sök

Påven Franciskus under Regina Coeli Påven Franciskus under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli: ”Kom ihåg att paradiset väntar, när oron kommer över dig”

Påven Franciskus bad Regina Coeli på söndagen och reflekterade över Jesu ord som hjälper oss att komma över oro och ångest. Hur kan vi undvika att hjärtat grips av ångest? Dagens evangelium ger botemedel och visar vägen till himlen.

Charlotta Smeds  - Vatikanstaten

När påven Franciskus höll sin Regina Coeli bön i direktsändning från biblioteket i det Apostoliska palatset på söndagen, talade han om Jesu ord ”Känn ingen oro” och hur det är lättare sagt än gjort. Men Jesus ger oss botemedel:

I dagens evangelium (Joh 14,1-12) hör vi början på Jesu så kallade "avskedstal", inledde påven sin reflektion. Det är hans ord till lärjungarna i slutet av sista måltiden, strax före hans lidande och död. Det första Jesus sa i detta dramatiska ögonblick var: "Känn ingen oro" (v.1). Han säger det också till oss i livets dramatiska stunder. Men hur kan vi undvika att hjärtat grips av ångest? För hjärtat grips av ångest.

Första botemedel

Påven talade vidare om vikten av att inte sätta sin tillit till sig själv, utan till Gud, för att befrias från ångesten:

”Herren hänvisar till två botemedel mot hjärtats oro. Det första är "Tro på mig" (v. 1). Det låter som ett teoretisk och abstrakt råd. Men Jesus vill säga något specifikt. Han vet att den värsta ångesten beror på känslan att inte klara det, känslan av ensamhet, av att det inte finns några förklaringar på vad som händer. I denna ångest hopar sig svårighet på svårighet. Vi kan inte övervinna en sådan ångest ensamma. Vi behöver Jesu hjälp, och därför ber Jesus oss att tro på honom. Så han ber oss att lita på honom och inte på oss själva. För det är genom att överlämna oss som vi befrias från ångesten. Anförtro dig till Jesus, "ta språnget". Detta befriar oss från ångesten. Det var för att evigt vara vid vår sida som Jesus uppstod och lever. Och det är därför som vi kan säga till honom: "Jesus, jag tror att du har uppstått och är vid min sida. Jag tror att du lyssnar på mig. Till dig kommer jag med min oro och mina bekymmer: Jag tror på dig och överlämnar mig till dig.””

Andra botemedlet

Det finns ett andra botemedel i följande rad i evangeliet noterade påven och beskrev tryggheten i att veta att det finns en plats i himlen för var och en av oss:

”Det andra botemålet mot ångest uttrycker Jesus i följande ord: ”I min faders hus finns många rum. [...] Jag går och bereder plats för er”(v. 2). Detta är vad Jesus har gjort för oss: Han har reserverat en plats för oss i himlen. Han blev människa för att leda vår mänsklighet bortom döden, till en ny plats, i himlen, så att även vi kan vara där han är. Denna säkerhet tröstar oss: Var och en har en plats reserverad för dem. Det finns en plats för mig. Var och en av oss kan säga: Det finns en plats för mig. Vi lever inte utan slutmål och riktning. Vi är väntade, vi är värdefulla. Gud älskar oss, vi är hans barn. Och för oss har han skapat den mest värdiga och vackraste plats: paradiset. Låt oss inte glömma att platsen som väntar oss är paradiset! Här på jorden är vi på en resa. Vi är skapade för himlen, för det eviga livet, för att leva i evighet. För evigt: Vi kan inte ens föreställa oss vad det betyder. Men det är ännu vackrare att tänka att detta för alltid kommer att vara i fullkomlig glädje, i full gemenskap med Gud och människan, och helt utan tårar, bitterhet, splittringar och ångest.

Jesus är vägen

Avslutningsvis talade påven om hur vi hittar, hur vi urskiljer man rätt väg, för att nå  himlen som väntar på oss:

Men hur når vi paradiset? Vilken väg ska vi välja? Jesu avgörande ord idag, är: "Jag är vägen" (v. 6). Vägen till himlen är Jesus: att ha en levande relation med honom, att följa honom i kärlek, att följa hans fotspår. Var och en av oss kan som kristna fråga oss, "På vilket sätt följer jag?"

Det finns vägar som inte leder till himlen: världsledighetens vägar, självberättigandets och egoismens vägar. Och sen finns Jesus väg: ödmjukhetens, kärlekens och bönens väg, i mildhet och tillit medan man tjänar andra. Det är inte mitt självförverkligandes väg, det är vägen där Jesus är huvudperson i mitt liv. Att välja Jesus väg är att dag efter dag, fråga honom: ”Jesus, vad tycker du om detta val? Vad skulle du ha gjort i den här situationen med dessa människor?" Det gör oss gott att fråga Jesus, som är vägen, om vägen till himlen. Må Vår Fru, Himlarnas Drottning, hjälpa oss att följa Jesus, som har öppnat paradisets portar för oss.

11 maj 2020, 13:54