Sök

Påven vid ett möte med Fra Giacomo Påven vid ett möte med Fra Giacomo  

Påvens deltagande i sorgen över stormästarens död

Med anledning av Malteserordens stormästare Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinettos bortgång, har påven Franciskus sänt sina kondoleanser i ett telegram.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens telegram var adresserat till storkommendör Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, som har tillträtt som ståthållare ad interim.

I telegrammet uttrycker påven sitt deltagande i sorgen, och minns den avlidne stormästaren som en trofast och lojal man med integritet och en stark tro, trogen Kristus och evangeliet, i sitt generösa åtagande att tjäna kyrkans bästa, och hans omsorg om de mest lidande.

Påven Franciskus avslutar sitt telegram med att be "den gudomliga Godheten om att ge hans själ evig vila". Påven sänder även sin apostoliska välsignelse, som tröst till de anhöriga och alla de som sörjer den avlidne.

01 maj 2020, 15:28