Sök

Påvliga mässan vid Världsmissionsdagen 2019 Påvliga mässan vid Världsmissionsdagen 2019 

Påvens budskap inför Världsmissionsdagen: Missionen är det fria svaret på Guds kallelse

Idag, pingstdagen publicerades traditionsenligt påven Franciskus budskap inför 94:e Världsmissionsdagen som firas 18 oktober 2020. Årets tema är Jesajas svar till Herren på frågan om vem han ska sända som budbärare:”Jag, sänd mig!” (Jes 6:8).

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus budskap för Världsmissionsdagen 2020 publicerades traditionsenligt under pingstdagen. I år firas 94:e Världsmissionsdagen 18 oktober 2020 med temat ”Jag, sänd mig!” (Jes 6:8).

Världsmissionsdagen är en söndag på året som hela den universella kyrkan går samman för att stödja mission. Troende på varje kontinent är kallade att öppna sina hjärtan för missionens andliga behov och att utföra konkreta solidaritetshandlingar för att stödja kyrkor, sjukhus, skolor och kallelser i länder där kyrkan är ny, ung eller fattig.

1926 förslog det Påvliga verket för trons spridning för påven Pius XI att hålla en årlig dag till förmån för den universella kyrkans missionärsverksamhet. Pius XI välkomnade initiativet och samma år firades den första “Världsmissionsdagen för trons spridning” och fastställde att den ska firas nästsista söndagen i missionsmånaden oktober.

Påvens budskap

Påven Franciskus uttrycker i sitt budskap först och främst tacksamhet till Gud för hela kyrkans engagemang sedan förra årets Världsmissionsdag som bar temat "Döpt och utsänt: Kristi kyrka på mission i världen" och skriver att han är övertygad om att den bidrog till en omvändelse i många församlingar.

"Jag, sänd mig!" 

I år fortsätter kyrkan sin missionvandring mitt i lidande och prövningar på grund av covid-19-pandemin i ljuset av Jesajas svar på Herrens fråga vem Han ska sända som budbärare, ”Jag, sänd mig!” (Jes 6:8).

Påven skriver om att vi alla i denna tid sitter alla i samma båt och är rädda och förvirrade och känner hur sårbara vi människor är, men att vi samtidigt känner en stark känsla för livet och för frihet från det onda.

Missionen är därför inbjudan att i kärlek till Gud gå ur oss själva och dela med oss, tjäna och be, skriver påven: Jesus, korsfäst och uppstånden griper oss med sin kärlek och mission och gör oss till Hans lärjungar. Påven påminner om att missionen är ”Kristus som låter kyrkan gå ut ur sig själv” och inte något program utan kallelsen kommer ur faktumet att vi är Guds söner och döttrar.

”Missionen är det fria och medvetna svaret på Guds kallelse” skriver påven och frågar om vi är redo att ta emot den Helige Anden i vårt liv och lyssna på missionskallelsen i vardagen?

Kyrkans mission i pandemin

Påven understryker att även kyrkans mission i denna tid av pandemi utmanas att förstå var Gud säger oss. Gud fortsätter att söka upp dem som ska sändas ut i världen för att vittna om Hans kärlek, frälsning, död och frihet från det onda.

Världsmissionsdagen är en möjlighet att aktivt delta i Jesu mission inom sin kyrka genom bön, reflektion och materiell hjälp, skriver påven avslutningsvis och förklarar att gåvorna kommer att gå till missionen i hans namn som utförs av Påvliga missionsverket för folkens och kyrkans andliga och materiella behov i hela världen för allas frälsning.

31 maj 2020, 13:00