Sök

Påvens bönintentioner: ”Be för diakoner”

Denna månads bönintentioner fokuserar på en speciell roll inom ordinationens sakrament: diakoner. Påven Franciskus uppmanar till att be för diakonerna så att de är "ett livgivande tecken för hela kyrkan".

Chalotta Smeds – Vatikanstaten

Diakoner deltar på ett särskilt sätt i Kristi uppdrag och nåd. Påven Franciskus bönintentioner för maj månad går till dem. "De är inte andrahands präster" utan "tjänstens väktare i kyrkan":

”Diakoner är inte andrahands präster. De är en del av vigningens sakrament och lever sin kallelse i familjen och med familjen. De ägnar sig åt att tjäna de fattiga som reflekterar Kristi lidande ansikte. De är tjänstens väktare i kyrkan. Låt oss be för att diakonerna, i trohet till Guds Ord och de fattiga, är ett livgivande tecken för hela kyrkan."

Diakonatet

Det finns tre grader av vigningens sakrament: biskop, präst och diakon. Enligt katolska kyrkans katekes ska diakoner bland annat "assistera biskopen och prästerna vid firandet av de gudomliga mysterierna, framför allt eukaristin, att dela ut den, att assistera vid vigsel och välsigna äktenskapet, att förkunna evangeliet och predika, att leda begravning och ägna sig åt olika uppgifter i kärlekens tjänst."

”Efter Andra Vatikankonciliet har den latinska kyrkan återupprättat diakonatet ”som egen och permanent grad inom hierarkin”, medan de orientaliska kyrkorna alltid har behållit den som sådan.

Detta ständiga diakonat som kan ges åt gifta män, har på ett betydelsefullt sätt berikat kyrkans sändning. I världen finns det nästan 47 tusen permanenta diakoner.

05 maj 2020, 22:07