Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påven under audiensen: ”Äkta bön odlar nytt liv istället för torrt hat”

Påven Franciskus fortsätter sin trosundervisning om bönen, och vid onsdagens allmänna audiens hade han kommit fram till den fjärde katekesen som denna morgon fokuserade på den rättfärdiges bön.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens allmänna audienser fortsätter att äga rum utan deltagare, i direktsändning från biblioteket i det Apostoliska palatset. Denna morgon talade påven med utgångspunkt från de första sidorna i bibeln.

I den engelska sammanfattningen läser vi:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om bönen begrundar vi nu den rättfärdiges bön. I Första Mosebok läser vi om Adam och Evas fall och Kains mord på Abel. Vi läser om uppkomsten och spridningen av ondskan och synden i flera generationer.Vi upplever fortfarande närvaron av ondska i världen. Ändå är Guds vilja för sin skapelse och sina varelser det goda, inte det onda.

På de första sidorna i Bibeln ser vi också en annan, mindre uppenbar berättelse, om Abel, Seth, Enok och Noah, som agerade ödmjukt och vars böner till Gud var uppriktiga. Dessa rättfärdiga män som bad och främjade fred, visar att den äkta bönen, som är befriad från våldstendenser, är en hoppfull blick riktad mot Gud, som kan odla nytt liv i stället för torrt hat.

Genom historien har den rättfärdiga bönens män och kvinnor - ofta missförstådda eller marginaliserade - oavbrutet bett för världen och åberopat Gud hjälp att läka och växa. Må vi, liksom dem, trofast be Gud att fullfölja sitt arbete att förvandla stenhjärtan till hjärtan av kött (jfr. Hes 36,26).

27 maj 2020, 11:33