Sök

Skydda det ofödda barnet i livmodern Skydda det ofödda barnet i livmodern  

Påven till Storbritannien: bygg livets kultur som skyddar allas värdighet

Påven Franciskus har skrivit ett brev till Storbritanniens biskopar inför Livets dag, i vilket han uppmanar till att be för alla som arbetar för att skydda varje människas värde och värdighet, i hoppet om att den nuvarande hälsokrisen ska leda till en livets kultur som skyddar alla Guds barn, särskilt de mest sårbara.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

 "Välj livet" är temat som valts av biskopskonferenserna i England och Wales (CBCEW), tillsammans med skotska och irländska biskopar för Livets Dag 2020. Dagen skulle ha firats den 31 maj i Skottland, den 21 juni i England och Wales och den 7 oktober i Irland, men på grund av den nuvarande situationen knuten till Coronaviruspandemin, kommer datumen troligen att skjutas upp.

Påven Franciskus har skickat ett brev, undertecknat statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, i vilket han understryker hur valet av tema, "Välj livet", är särskilt lämpligt då det är 25-årsjubileet av "Evangelium Vitae", den encyklika med vilken påven Johannes Paulus II ville bekräfta det människliga livets värde och okränkbarhet.

Bygga en livets kultur

I brevet, skickat till msgr. John Sherrington, ordförande för CBCEWs pro-life-avdelning, uppmanar påven Franciskus till att be för alla de familjer, frivilligarbetare och hälsoarbetare som, "ofta heroiskt", arbetar i vården av Coronavirus-lidande, och för alla de som, medan "fattigdomens och krigens pandemi" fortsätter, arbetar "för att stödja varje människas värde och värdighet”.

Brevet avslutas med hoppet om att ”den nuvarande hälsokrisen ska leda till en större förståelse "om det moraliska imperativet att bygga en livets kultur uppmärksam på beskyddet och främjandet av alla Guds barn, särskilt de mest sårbara".

Livet är en gåva

Msgr. Sherrington har uttryckt sin tacksamhet över påvens ord, som ger dem ”hopp och förnyar vårt engagemang för den mest grundläggande mänskliga instinkten: att skydda livets mysterium i varje skede".

 "I år”, sa han, ”fokuserar vi på vården av det ofödda barnet och gravida kvinnor", för att öppna sinnena och hjärtana för den verkliga gåvan som varje nytt människoliv i livmodern är.” Prelaten uttrycker också biskoparnas tacksamhet till alla de som "arbetar oavbrutet för att säkerställa att livet skyddas mer i lagstiftningen".

Stöd till mödrar och barn

Liksom varje år har den engelska och walesiska biskopskonferensen öppnat en hemsida, "Day for Life", med olika material: böner, information om tillgängligt stöd för mödrar och deras barn, liksom vittnesmål från kvinnor som har gjort en abort och av personer som har upplevt dramat i en abort.

28 maj 2020, 15:32