Sök

Sjuksköterska under Covid-19 pandemin Sjuksköterska under Covid-19 pandemin 

Påven till sjuksköterskor: ”Ert yrke är ädelt och krävande och måste värderas och erkännas”

Ett yrke som måste erkännas och värderas eftersom det står i livets tjänst, och återspeglar Kristi uppdrag att böja sig omsorgsfullt över den lidande mänskligheten. I sitt budskap till den Internationella Sjuksköterskedagen uttrycker påven sin tacksamhet och tillgivenhet till dem som har offrat sina liv under denna pandemi. ”Herren känner var och en av dem vid namn”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmärksammar den Internationella Sjuksköterskedagen och skickade i samband med den ett budskap för att understryka vikten och värdigheten i yrket.

Världshälsoorganisationen har i år kallat till Sjuksköterskans år, tvåhundra år efter Florence Nightingales födelse, den 12 maj 1820. Hon ses som en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket och frontfigur för modern omvårdnad. Till minne av denna händelse firas alla sjuksköterskor och barnmorskor, i syftet att uppmärksamma sjuksköterskans viktiga arbete. 

Modet att offra livet

Världshälsokrisen har fått oss att återupptäcka detta grundläggande yrke, observerar påven, men sjuksköterskor och barnmorskor har alltid spelat en central roll i hälsovården. Varje dag vittnar de om mod, uppoffring, självförnekelse, ansvarskänsla och kärlek till sin nästa, när de hjälper Covid-19 patienterna, några har även offrat sina liv:

Jag ber för dem - Herren känner var och en av dem vid namn - och för pandemins alla offer. Må den uppståndne Herren ge alla himmelrikets ljus och deras familjer trons tröst.

Påven tackar "vardagshelgonen"

Ofta befinner sig sjuksköterskor och barnmorskor nära människor i de avgörande ögonblicken av deras existens: födelse och död, sjukdom och tillfrisknande, med arbetsuppgiften att hjälpa varje person att övervinna den traumatiska situationen. I er hängivenhet liknar ni Kristus:

Ibland befinner ni er bredvid de döende, för att ge dem tröst och närhet under deras sista stund. Detta engagemang gör er till de ofta bortglömda vardagshelgonen. Ni är en avbild av kyrkan, som "fältsjukhus", och ni fortsätter Jesus Kristus uppdrag, Han som närmade sig och botade människor som led av all slags ondska och böjde sig för att tvätta sina lärjungars fötter. Tack för er tjänst till mänskligheten!

Erkänn och investera i yrket

Ett sådant ädelt och krävande yrke måste värderas och erkännas. I sitt budskap konstaterar påven att den nuvarande pandemin har lyft fram brister i hälsovården i många länder och påven riktar sig därför direkt till nationernas styrande och ber dem erkänna sjuksköterskans professionella roll, och framför allt ber han att investera i sjukvårdsanläggningar och anställa fler sjuksköterskor för att garantera alla en respektfull och värdig vård:

Sjuksköterskor och barnmorskor har rätt till och förtjänar att värderas högre. Det är bevisat att om man investerar i dem, är resultaten förbättrad vård och allmänhälsa. Deras arbetsförhållanden måste förbättras och deras rättigheter garanteras så att de kan utföra sina tjänster med full värdighet.

Barnmorskans ädla arbete

I slutet av sitt budskap riktade påven en särskild tanke till barnmorskor, särskilt till dem som hjälper gravida kvinnor att födda sina barn:

Ert arbete är bland de ädlaste som finns, eftersom det är direkt knutet till liv och moderskap. I Bibeln finns namnen på två heroiska barnmorskor, Shifra och Pua, i början av Andra Mosebok (se 1.15-21). Även i dag ser vår himmelske Fader på er med tacksamhet. 

Photogallery

Sjuksköterskor över världen
12 maj 2020, 14:49