Sök

Påven på Pingstdagen om hemligheten i den Helige Andens enhet

Klockan 10 på Pingstdagen firade påve Franciskus mässan i Peterskyrkan, med endast ett 50-tal mässdeltagande, men i direktsändning, för att möjliggöra för troende att på så vis delta i påvens firande av Pingst.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Mässan firades inte vid kyrkans centrala altare, där påven vanligtvis firar sina mässor, utan längst fram i kyrkan, vid Cattedra di San Pietro altaret – Petri säte – med den tomma stolen som symboliserar påveämbetet, och ovanför den, alabasterfönstret med en vita duvan som symboliserar den Helige Ande, som leder påvarna i deras ämbete.

Påven fokuserade sina ord under predikan på den enhet som endast den Helige Anden ger kyrkan, och påminde om att vi tar emot tron på Gud som en gåva, inte att spara för oss själva utan en gåva att ge vidare. ”Apostlarna gav sig av. Utan förberedelse satsade de allt och gav sig iväg. De är uppslukade av en enda sak: att ge det de själva har tagit emot…. Enhetens hemlighet är att ge.”

Hela påvens predikan:

"Nådegåvorna är olika, men Anden densamma." (1 Kor 12,4), skriver aposteln Paulus till Korintierna. Och han fortsätter: ”Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme."(v. 5-6). Olika och densamma: Aposteln Pauluns insisterar på att förena två ord som verkar motsätta sig varandra. Han vill förklara för oss att densamme Helige Anden är den som sammanför de olika; och att kyrkan föddes på detta sätt: vi, olika, förenade av den Helige Ande.

Den första pingstdagen

Så låt oss gå tillbaka till kyrkans begynnelse, till pingstdagen. Vi ser på apostlarna: bland dem fanns enkla fiskare, vana att arbeta med sina händer, och Matteus som hade varit en lärd skatteindrivare. De hade olika ursprung och bakgrunder, vissa hade hebreiska namn, andra grekiska, de ena var milda, andra brinnande, med olika idéer och känslor. Alla var olika. Jesus hade inte förändrat dem och inte heller gjort dem enhetliga, som serieproducerade modeller. Nej. Han hade tillåtit dem att behålla sina skillnader, och nu förenade han dem genom att smörja dem med den Helige Ande. Enheten kom till dem, så olika, då de smordes. På pingstdagen förstår apostlarna den Helige Andens förenande kraft. De ser det med sina egna ögon när alla, trots att de talar olika språk, bildar ett enda folk: Guds folk, format av Anden, som väver samman våra skillnader till enhet; som ger harmoni, eftersom i honom finns harmonin. Han är harmoni.

Dagens kyrka

Låt oss se på oss, dagens kyrka. Vi kan fråga oss: "Vad förenar oss, på vad grundar sig vår enhet?" Även vi är olika, till exempel när det gäller åsikter, val och sinnesstämning. Det är alltid en frestelse att försvara sina egna idéer med ett utdraget svärd. Vi kan lätt tro att våra idéer passar alla, och bara komma överens med dem som tänker på samma sätt som oss själva. Detta är en ful frestelse som splittrar. Men detta är en tro skapad i vår egen avbild, inte den tro som den Helige Anden vill se. Vi kan tänka att det som förenar oss är att vi tror samma saker och har samma beteende. Men i själva verket finns det så mycket mer. Det är den Helige Ande som är ursprunget till vår enhet. Han påminner oss framför allt om att vi är Guds älskade barn. Alla enade i detta, men alla olika.  Anden kommer till oss, i alla våra skiljaktigheter och i allt vårt elände, för att berätta för oss att vi bara har en Herre, Jesus och bara en Fader, och att vi därför är bröder och systrar!

Guds barn kontra konservativa och progressiva

Låt oss återigen utgå från detta, låt oss se kyrkan som den Helige Anden ser den och inte som världen ser den. Världen ser oss som höger och vänster, med den ena eller andra ideologin; Anden ser oss som en del av Fadern och Jesus. Världen ser konservativa och progressiva; Den Helige Anden ser Guds barn. En världslig blick ser strukturer som bör rationaliseras. En andlig blick ser bröder och systrar som tigger om barmhärtighet. Anden älskar oss och känner till var och ens plats i helheten. För honom är vi inte konfetti som vinden blåser hit och dit, utan oersättliga bitar i hans mosaik.

Apostlarna gav sig av utan plan

Låt oss återvända till pingstdagen. Det första kyrkan gjorde var att förkunna. Men vi ser att apostlarna inte hade förberett någon strategi, medan de var stängda i den övre salen, de förberedde ingen pastoral plan. De hade kunnat dela upp människor i grupper efter ursprung och folk, de kunde ha talat till de närmaste först, och sedan med de som var längre bort, i ordning... De hade kunnat vänta med förkunnelsen tills de hade fördjupat Jesu lära, för att undvika risker … Men nej. Anden vill inte att Mästarens minne skulle odlas i slutna grupper, i övre salarnas trygghet att "bygga bo". Det här är en farlig smitta för kyrkan – när kyrkan inte är kommunitet, familj eller moder, utan ett bo. Han öppnar upp, påskyndar oss, driver oss bortom det vi redan har sagt och gjort, utanför den rädda och försiktiga trons gränser. I världen går man förlorad utan en välordnad grupp och uträknad strategi. I kyrkan är det dock den Helige Anden som garanterar enheten till de som förkunnar. Och apostlarna gav sig av. Utan förberedelse satsade de allt och gav sig iväg. De är uppslukade av en enda sak: att ge det de själva har tagit emot. Början på Johannes brev är vacker: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er” (1 Joh 1,3)

Gud är en gåva

Nu kan vi äntligen förstå enhetens mysterium, den Helige Andens hemlighet. Hemligheten i kyrkans enhet, den Helige Andens enhet, är att ge. Ty Han själv är en gåva; hans liv är att ge, och på detta sätt enar han oss och ger oss samma gåva. Det är viktigt att tro att Gud är en gåva, som man inte tar, utan ger. Varför är det viktigt? För vårt sätt att tro på, beror på hur vi uppfattar Gud. Om vi ​​tänker oss en gud som tar för sig och tränger sig på, kommer vi också att ta för oss och tränga oss på. Vi kommer att ta plats, hävda relevans och söka makt. Men om vi ser att Gud är en gåva, förändras allt. Om vi ​​förstår att vad vi tar emot en gåva av honom, villkorslöst och utan förtjänster, vill även vi göra våra liv till en gåva. Och genom att ödmjukt älska och tjäna med glädje, utan att kräva något i gengäld, ger vi världen den sanna bilden av Gud. Anden, kyrkans levande minne, påminner oss om att vi är födda av en gåva och att vi växer genom att ge; inte genom att vara motvilliga, utan genom att ge oss själva.

Narcissism

Kära bröder och systrar, låt oss titta inuti oss själva och fråga oss vad det är som hindrar oss från att ge oss själva. Vid hjärtats dörr står alltid tre fiender på vakt för att hindra oss från att ge: narcissism, offer mentalitet och pessimism. Narcissism får oss att avguda oss själva, och bara njuta av det vi vinner. Narcissisten tänker, "Mitt liv är bra om jag tjänar på det”. Vilket leder till "Varför ska jag offra mig för andra?" Under den här pandemin är narcissismen mycket skadlig: att bara tänka på sina egna behov, likgiltiga inför andras behov, och att inte att erkänna sin egen svaghet och sina egna fel.

Offermentalitet

Men även offermentaliteten, den andra fienden, är också farligt. När vi dagligen klagar på människorna omkring oss: "Ingen förstår mig, ingen hjälper mig, ingen älskar mig, alla är emot mig!" Hur ofta hör vi inte detta. Då stängs hjärtat medan man frågar sig: "Varför uppoffrar sig de andra inte för mig?" Under den nuvarande pandemin är offermentaliteten mycket otrevlig: tron att ingen förstår oss och att ingen upplever det vi gör. Detta är offermentaliteten.

Pessimism

Slutligen har vi pessimismen. I det här fallet är det den dagliga klagan: "Ingenting är bra, inte samhället, inte politiken, inte kyrkan ...". Pessimisten är arg på världen, men gör ingenting själv och tänker: "Vad kommer det att tjäna till att ge? Det är meningslöst." Under den stora ansträngningen att börja om på nytt, är pessimismen mycket skadlig: att bara se mörker, att upprepa att ingenting blir som tidigare! Hoppet kommer säkerligen inte komma tillbaka om vi tänker så. Med dessa tre - narcissisten självavgudan; klagoguden som förverkligar sig i klagan; och pessimistguden som ser allt svar – råder det en stor brist på hopp. Därför måste vi uppskatta livets gåva, den gåva som var och en av oss är. Och det är därför vi behöver den Helige Ande, Guds gåva, som botar oss från narcissism, offermentalitet och pessimism, och som räddar oss från spegeln, klagan och mörkret.

Hjälp oss Helige Ande

Bröder och systrar, låt oss be till honom, den Helig Ande, Guds minne, att återuppliva vårt minne om gåvan vi har tagit emot; att befria oss från vår förlamande själviskhet och ge oss önskan att tjäna, att göra gott. För det som är värre än denna kris, är bara att kasta bort den, genom att stänga in oss i oss själva. Kom, Helige Ande, du som är harmoni, hjälp oss bygga enhet; du som alltid ger dig själv, ge oss modet att gå ut ur oss själva, att älska och hjälpa varandra, så att vi blir en enda familj. Amen.

Photogallery

Påvens Pingstmässa
31 maj 2020, 12:17