Sök

Påven Franciskus firar mässan på helige Johannes Paulus II grav i Peterskyrkan. Påven Franciskus firar mässan på helige Johannes Paulus II grav i Peterskyrkan. 

Påven på Johannes Paulus II:s 100-årsdag: ”Herren besökte sitt folk”

Det är hundra år sedan den helige påven Johannes Paulus II föddes, den 18 maj 1920, och på måndagen firade påven Franciskus mässan på hans grav i Peterskyrkan. I predikan mindes påven hur hans företrädare var en bönens man som var nära sitt folk och brann för den rättvisa som aldrig kan skiljas från barmhärtigheten.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påvens mässa på måndagsmorgonen var den sista direktsända morgonmässan, då kyrkorna i Italien och på många håll runt om i världen, nu åter öppnar upp för mässdeltagare, och behovet av påvens närhet genom en direktsänd mässa nu minskar. Påven hoppas att Guds folk ska återvända till att fira sakramenten i kyrkorna, med de nödvändiga skyddsåtgärderna för att minska smittrisken. 

Mässa i Peterskyrkan

Men istället för att fira mässan i sitt kapell i Sankta Marta, firade han idag mässan på Johannes Paulus II:s grav i Peterskyrkan, då det är 100 år sedan Karol Wojtyla föddes. 

Flera koncelebrerade vid påvens mässa denna morgon: kardinal Angelo Comastri, Peteskyrkans ärkepräst, den polske kardinalen Konrad Krajewski, ansvarig över påvens allmosor, Msgr. Piero Marini, liturgisk ceremonimästare under 18 år av Johannes Paulus II:s pontifikat, och den polska ärkebiskopen Jan Romeo Pawłowski, ansvarig över statssekretariatets tredje sektion.

Hela påvens predikan:

"Herren älskar sitt folk" (Ps 149,4), sjöng vi i responsoriepsalmen mellan läsningarna - en sanning Israels folk gärna upprepade: "Herren älskar sitt folk". I svåra tider, alltid detta "Herren älskar"; man måste vänta och se hur denna kärlek visar sig. När Herre av kärlek, skickade en profet, en Guds man, så var folkets svar: "Gud har besökt sitt folk" (2 Mos 4,31). Eftersom han älskar det "har han besökt det". Likaså sa folkmassan som följde Jesus och såg vad han gjorde: "Gud har besökt sitt folk" (Luk 7,16).

Och idag kan vi säga: För hundra år sedan besökte Herren sitt folk, han sände en man och förberedde honom för att vara biskop och leda kyrkan. När vi minns Johannes Paulus II upprepar vi detta: ”Herren älskar sitt folk”, ”Herren har besökt sitt folk”; han har skickat en herde.

En bönens man

Och vilka av den gode herdens ”särdrag" kan vi hitta i Johannes Paulus II? Många! Men här nämner vi tre. Eftersom det sägs att jesuiter alltid räknar upp tre saker, så säger vi tre: bönen, närheten till folket och kärleken till rättvisan. Helige Johannes Paulus II var en Guds man för att han bad - han bad mycket. Hur kommer det sig att en man som har så mycket att göra – så mycket arbete med att leda kyrkan - ha så mycket tid för bön? Han visste väl att en biskops främsta uppgift är att be. Det var inte det Andra Vatikankonciliet som sa det, utan den helige Petrus, då de skapade diakonerna och sa: " Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst." (jfr. Apg 6,4). En biskops främsta uppgift är att be. Och han visste det, och gjorde det. En förebild: den främsta uppgiften är att vara en bedjande biskop. Han lärde oss att när en biskop rannsakar sitt samvete vid dagens slut, måste han fråga sig: Hur många timmar har jag bett idag? En bönens man.

En närhetens man

Det andra särdraget: en man som var nära. Han var inte den som höll sig borta från människor, tvärtom, han begav sig ut för att söka upp människor. Han reste runt i världen och besökte sitt folk, sökte efter dem, och kom nära. Och närhet är karakteristiskt för Guds förhållande till sitt folk. Vi minns att Herren sa till Israels folk: "Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren?" (jfr 5 Mos 4,7). Guds närhet till sitt folk stärks sedan i Jesus. En herde är nära sitt folk. Den som inte är det, är inte en herde, utan en härskare, en chef – kanske en god sådan, men inte en herde. Närhet till människor. Och helige Johannes Paulus II gav oss ett gott exempel på denna närhet: nära stora som små, nära de i sin omnejd och dem långt borta, alltid nära. Han kom nära.

En rättvisans man

Det tredje särdraget, kärleken till rättvisan. Men sann rättvisa! Han var en man som ville ha rättvisa, social rättvisa och folkens rättvisa, rättvisan som driver bort krig. Men sann rättvisa! Därför var helige Johannes Paulus II en barmhärtig man, för rättvisa och barmhärtighet går hand i hand, de kan inte skiljas åt, de är tillsammans: Rättvisa är rättvisa, barmhärtighet är barmhärtighet, men man finner aldrig den ena utan den andra. Och när vi talar om denna rättfärdiga och barmhärtiga man, tänker vi på hur mycket Johannes Paulus II gjorde för att få människor att förstå Guds barmhärtighet. Vi tänker på hur han främjade heliga Faustinas [Kowalska] hängivenhet – vars liturgiska minnesdag från och med idag kommer gälla för hela kyrkan. Han kände att Guds rättfärdighet har barmhärtighetens ansikte. Och detta är en gåva som han har lämnat oss: barmhärtig rättvisa och rättvis barmhärtighet.

Johannes Paulus II, be för oss

Låt oss idag be honom att ge, särskilt prästerna i kyrkan, men även alla andra, nåden att be, att vara nära, och den barmhärtiga rättfärdighetens och rättfärdiga barmhärtighetens nåd.

18 maj 2020, 17:54