Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven i Sankta Marta ”Vi ber för alla som arbetar”

I mässan i Santa Marta, på den Helige Josef arbetarens dag, den1 maj, bad påven Franciskus för att alla arbetare ska få rätt betalt, ha ett värdigt jobb och att kunna få njuta av att vila.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus firade mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen den 1 maj, då kyrkan firar den helige Josef arbetaren. Denna morgon hade man låtit placera en staty av den helige Josef – en staty som den italienska kristna arbetarföreningen ACLI, hade fört till Vatikanen för tillfället. I inledningen riktade påven sina tankar till arbetslivet:

”Idag, när i firar den helige Josef arbetaren, ber vi för alla som arbetar. För alla. Så att ingen förlorar sitt jobb och att alla får rätt lön och kan njuta av värdigheten i arbetet och skönheten i att vila.”

Ofta krossas arbetets värdighet

I sin predikan kommenterade påven dagens avsnitt ur Första Mosebok (1 Mos 1,26 - 2,3) som beskriver människan skapad till Guds avbild och likhet.

Gud anförtrodde sin verksamhet, sitt arbete, till människan, för att samarbeta med honom. Mänskligt arbete är en kallelse som vi har mottagit från Gud, och som gör människan lik Gud, eftersom människan med sitt arbete kan skapa.

Arbetet ger värdighet. Ofta i historien har den värdigheten krossats. Till och med i dag finns det många slavar som måste arbeta för att överleva: i tvångsarbete, dåligt betalda, med krossad värdighet, berövade på sin värdighet.

Varje orättvisa mot arbetare är att trampa på den mänskliga värdigheten. Idag förenar vi oss med de troende och icke-troende som firar denna dag och med dem  som kämpar för rättvisa arbetsförhållanden.

Påven bad för de goda entreprenörerna som inte vill avskeda människor, och som vårdar arbetarna som om de vore barn, och han bad den helige Josef hjälpa oss att kämpa för värdigheten i arbetslivet, att alla ska ha möjlighet till arbete och att det ska vara värdiga jobb.

01 maj 2020, 20:13