Sök

Påven under sitt besök på Centro Astalli i början av pontifikatet Påven under sitt besök på Centro Astalli i början av pontifikatet  

Påven Franciskus tackar jesuiternas centrum för flyktinghjälp

Påven Franciskus har skickat ett brev till det jesuiternas Centro Astalli i Rom för att uttrycka sin uppskattning över deras hjälpt till migranter och flyktingar.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Må ert exempel väcka en förnyad önskan att främja en äkta kultur av välkomnande och solidaritet i samhället”, skriver påven till Centro Astalli i ett brev som offentliggjordes på torsdagen.

Mod i känsligt ögonblick

Påven Franciskus skickade brevet till pater Camillo Ripamonti, SJ, chef för Centro Astalli, det italienska huvudkontoret för jesuiternas flyktingtjänst.

Han tackar dem, och alla frivilligarbetare och anställda, för deras ”mod att bemöta migrationens utmaning, särskilt i detta känsliga ögonblick, eftersom tusentals människor fortsätter att fly från krig, förföljelse och allvarliga humanitära kriser”.

Fred och brorskap

Påven uttryckte också sin närhet till flyktingarna som centret hjälper med broderlig kärlek.

"Jag är andligt nära er alla i bön och tillgivenhet, och jag uppmanar er att ha tillit och hopp om en värld präglad av fred, rättvisa och broderskap mellan folken."

Påven Franciskus avslutade sitt brev med uppmuntrande ord till alla som främjar flyktingarnas rättigheter.

Han kallade deras attityd för en "klok öppenhet för det komplicerade fenomenet migration, genom att främja adekvat hjälp och vittna om de mänskliga och kristna värdena som utgör grunden för den europeiska civilisationen."

Asylsökande i Italien

Påven Franciskus brev kom som svar på Centro Astalli’s årsrapport 2020, som beskriver svårigheterna för de cirka 20 000 asylsökande i Italien, där över hälften befinner sig i huvudstaden Rom.

Den verkliga nödsituationen som flykting i Italien, är den osäkera situationen, snarare än antalet. Situationen beror på flera faktorer, inklusive avskaffandet av humanitärt skydd och det komplicerade byråkratiska systemet för att få uppehållstillstånd och begära asyl.

28 maj 2020, 16:43