Sök

Skärtorsdagen: Påven minns präster som har tjänat de sjuka och avlidit

Påven Franciskus firade mässan Coena Domini på torsdagskvällen i Peterskyrkan. Han tackade för prästämbetet och påminde om de många prästerna som har avlidit medan de har tjänat de sjuka.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus firade Skärtorsdagens mässa ensam i Peterskyrkan. Han erinrade om hur Jesus tvättade apostlarnas fötter och uppmanade de troende att låta Herren älska och tjäna dem.

Påven tackade Gud för prästerna, och mindes de som har offrat sina liv - särskilt de som har avlidit nyligen när de tjänade sjuka på sjukhus och kliniker mitt under coronavirus-pandemin.

I Coena Domini mässans liturgi, firar man minnet av instiftandet av Eukaristin.

Låt Herren tjäna dig

Påven Franciskus underströk när han predikade fritt i mässan, att endast om vi låter Herren tjäna oss och älska oss kommer vi att bli frälsta. Jesus själv säger: ”Om ni ​​inte äter min kropp och dricker mitt blod, kommer ni inte in i himmelriket”, konstaterade påven.

”Det är svårt att förstå att vi måste låta Herren tjäna oss,” fortsatte påven Franciskus.

Tackade för prästämbetet

Påven Franciskus talade sen länge om prästämbetet och utan några präster vid sin sida som vanligtvis koncelebrerar med påven under de stora mässorna, sa påven att han ”vill vara nära präster, alla av dem: från de nyligen ordinerade hela vägen upp till biskoparna: Ni har blivit smorda för att fira Eukaristin, smorda för att tjäna," tillade han.

Påven påpekade att man på grund av smittrisken inte hade kunnat fira Krisma mässan på torsdagsmorgonen och han sa att han hoppas kunna fira den tillsammans med stiftets präster, före Pingst.

"Jag kan inte låta denna mässa gå förbi utan att nämna prästämbetet och alla präster som offrar sina liv för att tjäna Herren."

Ber för avlidna präster

Påven Franciskus påminde om att under dessa dramatiska dagar präglade av coronaviruspandemin har många präster dött här i Italien när de vårdade de sjuka, tillsammans med läkare och sjuksköterskor på sjukhusen.

"De är helgon, som har gett sitt liv för att tjäna Herren och de troende, sa påven.

Påven riktade även sina tankar till de många församlingsprästerna och fängelseprästerna som tar evangeliet till små byar och städer och till fängelser, alla anonyma präster i missionsområden, som ofta dör och begravs långt från världens strålkastare.

”Ingen vet deras namn,” sa påven. "De är goda präster och jag bär dem i mitt hjärta."

Präster som förnedras

Han talade också om de många prästerna som hånas och förolämpas, och "som inte kan visa sig på gatan" på grund den skammen över de hemska saker som några präster har gjort.

”Idag är ni alla med mig vid altaret,” sa påven. ”Var inte hårda som Petrus: låt Herren tvätta era fötter, lär er att förlåta andra. Som ni förlåtit, kommer ni att förlåtas. Var aldrig rädd att förlåta.”

Påven Franciskus avslutade sin predikan med att tackan Gud för prästerskapets nåd: ”Jag tackar Gud för er, präster. Jesus älskar er.”

Mässa i Vatikanen

I motsats till påven Franciskus tradition att fira skärtorsdagens mässa utanför Vatikanen, ägde årets ceremoni rum vid altaret längst fram i Peterskyrkan. Liturgin inkluderade inte fottvagningen, i respekt för direktiven som syftade till att begränsa spridningen av Covid-19.

10 april 2020, 21:25