Sök

Vård av Coronavirussmittade Vård av Coronavirussmittade  

Påvens vackra gest på namnsdagen

På påvens namnsdag, dagen då kyrkan minns martyren Sankt Göran, lät påven leverera respiratorer till Rumänien, Spanien och Italien - länder som är särskilt drabbade av coronavirusepidemin.

Charlotta Smeds - Vatikanstanten 

På sin namnsdag valde påven Franciskus  att skänka respiratorer till länder som särskilt prövas av coronaviruspandemin. Påven firar sin namnsdag på martyren Sankt Görans minnesdag. Han avrättades 303 e. Kr. för att inte ha förnekat tron under den romerska kejsarens Diocletianus antikristna förföljelse. Traditionen minns hur han, skyddad av korset, dödade draken som förtärde människor: en symbol för tron som segrar över det onda.

Påvens namnsdag

Det är denna dag som påven, Jorge Mario Bergoglio, firar sin namnsdag. Påvens gåva på namnsdagen var respiratorer och medicinskt material, som munskydd och skyddsglasögon till läkare och sjuksköterskor, samt skyddskläder till intensivvården. Olika sjukhus kommer att gynnas: staden Suceava i Rumänien, där koronavirusutbrott är störst i landet, dit påven skickar fem respiratorer; två andra kommer att fraktas till sjukhuset i Lecce, i Italien och 3 till Madrid, i Spanien.

23 april 2020, 21:00