Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen 

Påvens audiens: Att följa Kristus kan leda till förföljelse

På onsdagagen hade påven Franciskus kommit fram till den åttonde och sista saligprisningen, då han höll sin allmänna audiens i direktsändning från sitt bibliotek i det Apostoliska palatset. ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.” (Matt 5,10) var i fokus för påvens tankar denna morgon.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus ha de senaste veckorna hållit sin trosundervisning om saligprisningarna, med ett avbrott i Stilla veckan och förra onsdagen då han fokuserade på miljön i samband med 50-årsdagen av Jordens dag.

Saliga de som förföljs

Denna morgon avslutade han katekesen om saligprisningarna, som inleder Bergspredikan i Matteus 5:e kapitel. Påvens ord om den åttonde och sista saligprisningen sammanfattades på engelska med följande ord:

Kära bröder och systrar: I dag avslutar vi vår katekes om saligprisningarna med den sista: ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:10).

.. dem tillhör himmelriket

När man lever saligprisningarnas attityder med Kristus kan det leda till att man förföljs av världen. Men i slutändan är denna förföljelse en orsak till glädje i himlen.

Saligprisningarnas vandring är påskens väg som leder oss från själviskhet till ett liv som styrs av den Helige Anden. Vi ser det i helgonen som visar att förföljelse befriar oss från världsliga kompromisser.

Vår tids martyrer

Tragiskt nog är många av våra bröder och systrar fortfarande förföljda. Vi vill visa de vår närhet. Må vi alltid förbli ”jordens salt”, så att vi inte förlorar evangeliets ”smak” på andra sätt.

Genom Guds nåd kan våra prövningar göra oss mer lika Kristus som leder oss till det nya livet. Genom att följa saligprisningarnas ödmjuka sätt, kommer vi att nå  himmelriket: vår största glädje och lycka.

29 april 2020, 12:02