Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påven på Jordens dag: ”Jorden är inte bara vårt hem, utan också Guds hem”

På 50-årsdagen av Earth Day, Jordens dag, talade påven Franciskus vid den allmänna audiensen om vår kallelse att förvalta skapelsen. "Vi har ingen framtid om vi förstör den skapelse som uppehåller våra liv", sa påven i sin trosundervisning som direktsändes från biblioteket i det Apostoliska palatset.

Joseph Halldorf – Vatikanstaten

Jordens dag infaller den 22 april varje år. I år är det 50-årsdagen sen den instiftades i USA 1970, för att uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. Jordens dag uppmärksammas i över 175 länder och år 2009 utsåg FN den 22 april till International Mother Earth Day. Temat i år är ”Climate Action”.

I sin katekes denna morgon underströk påven Franciskus, som så många gånger tidigare att man inte kan skilja på omsorgen av miljön och omsorgen av människorna, och han uppmanade till att förnya vårt åtagande att beskydda och förvalta skapelsen med respekt: ”På Jordens dag är vi kallade att förnya vår känsla av helig respekt för jorden, för det är inte bara vårt hem utan också Guds hem”, sa påven Franciskus.

Här följer hela påvens tal på Jordens dag:

Kära bröder och systrar, god morgon!

I dag firar vi 50-årsdagen för Jordens dag. Det är ett tillfälle för oss att förnya kärleken och omsorgen om vårt gemensamma hem och för de svagare i den mänskliga familjen. Som den svåra coronaviruspandemin har lärt oss så kan vi endast övervinna globala utmaningar genom att visa solidaritet med varandra och omfamna de svagaste ibland oss. Encyklikan Laudato Si berör just detta tema – ”omsorgen om vårt gemensamma hem”. Låt oss i dag reflektera tillsammans över det ansvar som karaktäriserar vår jordiska vistelse.

Vi är formade av jorden, och jordens frukter bevarar vårt liv. Men Första Moseboken påminner oss om att vi inte bara är ”jordiska”, inom oss bär vi den livsande som Gud ”blåste in” i oss. (1 Mos 2:4-7) Vi lever i detta gemensamma hem som en mänsklig familj, mitt i den biologiska mångfald som präglar Guds skapelse. Vi som är skapade till Guds avbild är kallade att ha omsorg om och respektera alla varelser, och visa våra bröder och systrar kärlek och medkänsla, särskilt för de mest sårbara ibland oss. Så imiterar vi Guds kärlek till oss, en kärlek som manifesteras i hans son Jesus Kristus.

Vi har misslyckats i vår omsorg

Genom vår själviskhet har vi misslyckats med ansvaret att vara beskyddare och förvaltare av jorden. Vi behöver endast se på alla fakta med en uppriktig blick för att upptäcka att vårt gemensamma hem fallit samman. Vi har förgiftat och plundrat jorden, och satt våra egna liv i fara. Därför har olika internationella och lokala rörelser bildats för att vädja till våra samveten. Jag känner djup uppskattning inför dessa initiativ. Men det kommer fortfarande vara nödvändigt för våra barn att ge sig ut på gatorna för att lära oss det uppenbara: vi har ingen framtid om vi förstör den skapelse som uppehåller våra liv.

Vi har misslyckats i vår omsorg om jorden - vår trädgård och vårt hem. Vi har misslyckats i vår omsorg om våra bröder och systrar. Vi har syndat mot jorden, mot våra medmänniskor, och ytterst mot Skaparen, den gode Fadern som förser oss med allt vi behöver, som vill att vi ska leva i gemenskap och blomstra tillsammans.

Helig respekt för jorden

Hur kan vi återställa en harmonisk relation med jorden och i den mänskliga familjen? Vi behöver lära oss att se på vårt gemensamma hem med nya ögon. Det är inte en lagerlokal fylld med tillgångar att exploatera. Får oss troende så är vår värld ”Skapelsens evangelium”. Den uttrycker Guds kreativa kraft som danar det mänskliga livet och livnär oss genom att väcka jorden och allt som finns i den till liv. ”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott”, som vi läser i Bibelns skapelseberättelse. (1 Mos 1:31)

Under dagens firande av Jordens dag är vi kallade att förnya vår känsla av helig respekt för jorden, för det är inte bara vårt hem utan också Guds hem. Detta bör göra oss än mer medvetna om att vi står på helig mark!

Låt oss väcka liv i kontemplationens gåva som Gud skänkt oss. Kontemplationens profetiska gåva är något som vi inte minst kan lära oss av ursprungsbefolkningar. De lär oss att vi inte kan läka jorden om vi inte först älskar och respekterar den.

Ekologisk omvändelse

Vi behöver också genomgå en ekologisk omvändelse som kan komma till uttryck i konkreta handlingar. Som en enda familj, beroende av varandra, behöver vi en gemensam plan för att kunna bemöta de hot vårt gemensamma hem står inför. Vi är medvetna om vikten av samarbete över gränserna för att beskydda vårt gemensamma hem. Jag uppmanar alla i ledarställning att noggrant förbereda sig inför två viktiga internationella konferenser: COP15 (i Kunming, Kina) där temat är den biologiska mångfalden och COP26 (i Glasgow, Skottland) med klimatförändringarna som tema.

Jag vill också uttrycka mitt stöd för all samverkan på nationell och lokal nivå. Det kommer att vara till hjälp om vi på alla nivåer i samhället möts för att skapa en folkrörelse ”underifrån”. Jordens dag som vi i dag firar föddes just på detta sätt. Var och en av oss kan bidra utifrån våra egna förutsättningar. Vi behöver inte tänka att dessa ansträngningar ska förändra världen. De gagnar samhället genom att goda handlingar, som vi inte alltid ser tydliga resultat av, väcks till liv och oundvikligen sprider sig. (Laudato Si, 212)

Låt oss i denna förnyelsens påsktid lova att älska och visa aktning för vårt gemensamma hem, denna vackra gåva som skänkts oss. Låt oss också visa omsorg för alla i den mänskliga familjen. Och låt oss tillsammans, som bröder och systrar, vända oss i bön till vår himmelske Fader: Sänd ut din Ande, Herre, och förnya jordens ansikte. (Ps 104:30)

22 april 2020, 11:07