Sök

Påven ber för apotekare: tack för er hjälp till de sjuka

I början av morgonmässan i Sankta Martas kapell på torsdagen tackade påven Franciskus för apotekarnas arbete under den här tiden. I sin predikan talade han om hur det är den Helige Ande som ger oss styrkan och glädjen att förkunna evangeliet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten 

I inledningen av sin direktsända mässa på torsdagen riktade påven Franciskus sina tankar till apotekare i dessa tider: 

”Man har sagt till mig i dessa dagar att jag har glömt bort en kategori som engagerar sig under Covid-19 pandemin. Jag har tackat läkarna, sjuksköterskorna, frivilligarbetarna ... "Men du har glömt apotekarna": de arbetar också mycket för att hjälpa de sjuka att tillfriskna. Låt oss be för apotekarna också.”

Glädjen är Andens frukt 

I sin predikan kommenterade påven Franciskus dagens evangelium (Luk 24, 35-48) där den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna, som först blir rädda för att de tror att de ser ett spöke, men sedan glada. 

Deras glädje är den högsta upplevelsen av tröst. Fullheten av Herrens närvaro, är frukten av den Helige Ande, det är en nåd. Påven citerade Paulus VI:s apostoliska uppmaning "Evangelii nuntiandi" som talar om glada evangelister. Den stora styrkan i att kunna predika evangeliet och fortsätta framåt som livets vittnen är Herrens glädje, och det är den Helige Andens frukt.

 

16 april 2020, 16:58