Sök

Annorlunda påvlig korsvägsandakt vid Peterskyrkan

Påven ledde på Långfredagens afton en annorlunda korsvägsandakt, som i år ägde rum på Sankt Petersplatsen utanför Peterskyrkan.

Ian Koehl - Vatikanstaten

I år fick påve Franciskus leda den traditionella korsvägsandakten, också känd som Via Crucis på latin, på en nästan tom Sankt Petersplats på långfredagskvällen.

Skarp kontrast

Andakten präglades av en stark avvikelse från den vanliga ceremonin, som normalt äger rum vid Colosseum mitt bland stora skaror av människor, då kyrkan minns de sista stunderna av vår Herre Jesus Kristus lidande, död och begravning. Detta år har dock åtgärder vidtagits för att stoppa spridningen av coronaviruset, covid-19. På grund av detta blev det nödvändigt att hålla ceremonin utan de troendes fysiska närvaro.

Meditationer från fängelse

År 2020 bereddes meditationerna över de fjorton stationerna längs korsets väg av kaplanen vid fängelseanstalten Due Palazzi i den norditalienska staden Padua. Fem fångar, ett mordoffers familj, dottern till en man som dömts till livstidsstraff, modern till en annan fånge, en vakt och en präst som dömts för ett brott men som slutligen friats, var bland dem som bidrog med sina reflektioner över Herrens lidande och hur detta bär deras egna livssituationer.

En väg genom mörkret

Längs en väg uppmärkt med brinnande facklor, bars det svarta korset runt obelisken vid torgets mitt, innan det fördes fram till basilikans ingång. Korset eskorterades av medlemmar ur Due Palazzis kaplanslag samt av medlemmar ur Vatikanstatens hälso- och hygiendirektoratet.

Den påvliga välsignelsen

Vid ankomsten till sagradan, bislaget framför Petersbasilikans fasad, överlämnades så korset till påve Franciskus för den fjortonde och sista stationen.

Slutligen, intill ceremonins avslutning, gav den Heliga fadern sin påvliga välsignelse åt alla som följer Via Crucis, var de än befann sig över hela världen.

 

11 april 2020, 14:53