Sök

Påvens böner för kyrkans enhet i Kina

Påven Franciskus bönenätverk har publicerat hans videobudskap med böneintentionerna för mars månad med inbjudan till bön för enhet i kyrkan i Kina.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus läser upp mars månads böneintentioner i ett videobudskap som är samordnat av hans världsvida bönenätverk och som publicerades 5 mars.

“Låt oss be tillsammans för att kyrkan i Kina ska bevara sin trohet till evangeliet och växa i enhet”

Han säger i budskapet:

Idag ser kyrkan i Kina hoppfullt på framtiden.

Kyrkan vill att de kinesiska kristna ska vara sanna kristna och goda medborgare.

De bör främja evangeliet, men utan att ta till proselytism, och de behöver uppnå en enhet bland de uppdelade katolska gemenskaperna.

Låt oss be tillsammans för att kyrkan i Kina ska bevara sin trohet till evangeliet och växa i enhet.

Tack.

05 mars 2020, 16:00